ترس و نگرانی استاندار شرنخ از برگزاری مراسم جشن ۱۵ آگوست

استاندار شرنخ سالروز ۱۵ آگوست را بهانه‌ای قرار داده و هر نوع فعالیت و برنامه گروهی در شهر و مناطق  را برای ۱۵ روز ممنوع اعلام کرد.

  استاندار شرنخ تمامی برنامه‌ها و فعالیت‌های مرکز شهر و مناطق را به دلیل سالروز کارزار تاریخی ۱۵ آگوست ممنوع کرد.

  در بیانیه‌ی منتشر شده در وبسایت رسمی استانداری شرنخ آمده است، علاوه بر برنامه و کنش‌ها، مراسم گرامیداشت و نمازهای جمعی در مراسم ختم نیز برای مدت ۱۵ روز ممنوع است.