ترکیه استفاده از فسفر سفید را رد کرده بود اما سوئیس آنرا تایید نمود

​​​​​​​مرکز تحقیقات واسلینگ که مرکزی در سوئیس است، با مدرک اثبات نمود که دولت ترکیه در شمال و شرق سوریه در جریان حملات اشغالگرانه‌ی خود از سلاح ممنوعه‌ی فسفر سفید استفاده کرده است.

بحث در مورد بکارگیری فسفر سفید توسط دولت ترکیه در شمال و شرق سوریه ادامه دارد. «ابتکار عمل همبستگی با روژاوا» در پیمانگاه تحقیقات واسلینگ در سوئیس در این زمینه تحقیقاتی انجام داد. در نتیجه‌ی این تحقیقات و آزمایشات مشخص شد که دولت ترکیه در زمان حملات اشغالگرانه‌اش سلاح ممنوعه‌ی فسفر سفید را به کار گرفته است.

با مدرک اثبات شد که از فسفر سفید استفاده شده است

مرکز تحقیقات واسلینگ موادی را که در بدن یک مبارز مجروح به جا مانده بود تحویل گرفت و در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار داد و در نتیجه یک گزارش ۴ صفحه‌ای ارائه نمود.

در نتیجه‌ی این آزمایشات آمده است، برای آنکه اثبات شود که آیا نیروهای نظامی ترکیه در جنگ علیه شمال و شرق سوریه از سلاح شیمیایی مانند فسفر سفید استفاده کرده‌اند یا نه؟ نمونه‌ای از ماده‌ای که از بدن یک مبارز مجروح گرفته شده بود را مورد آزمایش قرار دادیم و مشخص شد که از ماده‌ی فسفر سفید تشکیل شده است.

در ادامه‌ی گزارش در مورد نتیجه‌ی آزمایشات آمده است که در نمونه‌ی مورد آزمایش، بکارگیری مقدار زیادی فسفر اثبات شده است. علاوه بر این مقدار زیاد فسفر چگونگی جراحت نیز مشخص می‌کند که از سلاح فسفر سفید استفاده شده است.

دکتر منصوران: مدارک کافی هستند

دکتر عباس منصوران پزشک سوئدی که اهل ایران می‌باشد به خبرگزاری فرات گفت: "نمونه‌هایی که از بدن مجروحان گرفتیم را در آزمایشگاههای اروپا مورد آزمایش قرار دادیم. آزمایشگاه سوئیس اثبات می‌کند که از این اسلحه استفاده شده است. دولت ترکیه هرچند این مسئله را رد می‌کند اما مدارک لازم را در دست داریم و می‌توانیم جامعه‌ی جهانی را قانع کنیم."

گزارش را به سازمان منع سلاح شیمیایی و سازمان ملل فرستادیم

دکتر منصوران اعلام کرد، گزارش آزمایشگاهها در مورد سلاح شیمیایی و گزارش ابتکار عمل همبستگی با روژاوا را به سازمان منع سلاح شیمیایی و سازمان ملل و سازمانهای مربوطه فرستادیم.

مجرمان باید محاکمه شوند

دکتر منصوران همچنین به استفاده‌ی دولت ترکیه از سلاح شیمیایی به ویژه در گری سپی و سریکانی اشاره کرد و گفت: "نباید جامعه‌ی جهانی در این زمینه سکوت کند."

دکتر منصوران همچنین اعلام کرد، استفاده از فسفر سفید و سلاح شیمیایی علیه غیرنظامیان نقض قوانین بین‌المللی است و باید دادگاه‌های مجازات بین‌المللی و سازمان‌های مربوطه در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند و مجرمان در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند.