حزب دمکراتیک خلق‌ها: باید سریعا اقدامات لازم در مورد پناهجویان انجام شود

کمیسیون پناهجویان ه.د.پ اعلام کرد، به منظور مقابله با ویروس کرونا باید فورا اقدامات لازم در مورد پناهجویان انجام شود.

کلثوم آغااغلو رئیس مشترک کمیسیون پناهجویان حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) در مورد خطر ویروس کرونا برای پناهجویان بیانیه‌ای منتشر کرد.

اقدامات فوری

ه.د.پ درخواست کرد این اقدامات فورا انجام شوند:

"برای خدمات پزشکی باید شرط ثبت نام پناهجویان برداشته شود.

باید خدمات پزشکی و بهداشتی به آنها داده شود، باید پناهجویان نیز مانند همه‌ی هم وطنان در این جغرافیا معاینه شوند و سلامت آنها بررسی شود.

برای پناهجویانی که خانه و محل مشخص زندگی ندارند محل اسکان تعیین شود.

باید فورا وسایل بهداشتی در کمپ‌ها برای پناهجویان در نظر گرفته شود.

باید به کارگران بیکار کمک شود.

باید به انتظار پناهجویان در مرز ادرنه پایان داده شود، باید دولت برای آنها وسیله‌ی حمل و نقل فراهم کند و به آنها اجازه‌ی اسکان در شهری به خواست خودشان داده شود."