"حمله به آرامستان‌ها میراث یزید است"

فرزنده دنیز عضو شورای مدیریتی جمعیت علمای دینی شعبه ازمیر اظهار کرد که حمله به مزار‌ و آرامستان‌ها در دین اسلام جایی ندارد و این عمل تداوم ذهنیت یزید ابن معاویه است.

واکنش‌ها به حملات دولت اشغالگر ترک به مزار شهیدان پ.ک.ک در باکور کوردستان ادامه دارد. فرزنده دنیز عضو شورای مدیریتی جمعیت علمای دینی (دیایدر) شعبه ازمیر اعلام کرد که حمله به آرامستان در ادیان آسمانی هیچ جایگاهی ندارد. دنیز خاطرنشان کرد که چنین رفتاری برگرفته از ذهنیت یزید ابن معاویه است. دنیز افزود:"در این اسلام برای انسان و مزار انسان احترام قائلند. باید به انسان و مزار‌ها احترام گذاشت. حتی نشستن بر سر مزار حرام است. در سوره مائده قرآن کریم آمده است که انسان باید با عدل و داد رفتار نماید و از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران پرهیز کند. در همین سوره آمده است «نباید دشمنی با گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نورزید؛ عدالت کنید که آن به پرهیزکاری نزدیک‌تر است». این حملات تداوم ذهنیت و میراث یزید این معاویه است."