حمله نیروهای پلیس به خانه‌ی شهروندان در آمد: یک تن کشته شد

نیروهای پلیس ترکیه در محله باغلار واقع در کلانشهر آمد به خانه‌ی یکی از شهروندان حمله کردند. در نتیجه‌ی درگیری رویداده یک تن کشته شده و یک تن از اعضای نیروی ویژه پلیس زخمی شد.

  در ساعات عصر دیروز نیروهای پلیس به خانه‌ی یکی از شهروندان محله باغلار در کلانشهر آمد حمله کرده و در نتیجه‌ی آن درگیری روی داد.

  در طی این درگیری یک تن جانباخته و یکی از اعضای نیروهای ویژه‌ی پلیس زخمی شد.

  گفته‌ می‌شود، ۲ تن دستگیر شده‌اند.