دادگاهی مصطفی چلیک شهروند کوردستانی در آلمان آغاز شد

جلسه‌ی دادگاه مصطفی چلیک که در ٨ ژانویه ۲۰۲۰ برای بار دوم در برمن آلمان دستگیر شده بود، آغاز شد.

مصطفی چلیک هموطن کورد که در برمن نیروهای امنیتی و پلیس به خانه‌ی وی حمله کرده بودند و از آن زمان زندانی می‌باشد، قرار است از ۳ ژوئیه تا ۹ سپتامبر، ۱۱ جلسه‌ی دادگاه وی برگزار شود.

دولت آلمان از بند ۱۲۹ به طور ناحق علیه مبارزات آزادی کوردستان و بویژه علیه فعالان و سیاستمداران کورد، استفاده می‌کند و چلیک نیز یک بار دیگر در سال ۲۰۱۵ در همین چهارچوب محاکمه شده بود.

چلیک که برای مدت دو سال گروگان گرفته شده بود، نیروهای امنیتی در ٨ ژانویه ۲۰۲۰ برای بار دوم به خانه‌ی وی در برمن حمله کرده و او را دستگیر کرده بودند.

چلیک در حالی دستگیر شد که به سبب بیماری کلیه‌هایش از کار افتاده‌اند و وی چندین هفته‌ تحت نظر پزشکان در حال مداوا بود.

 جلسه‌ی دادگاه چلیک در هامبورگ آلمان در سیفلکینگپلاتز ۳ و در روزهای ۳ و ۹ و ۱۰ و ۳۰ ژوئیه و همچنین در روزهای ۶، ۷، ۱۳ و ۱۴ آگوست و روزهای ۷ و ۹ سپتامبر ۲۰۲۰ برگزار خواهد شد.