درخواست خانواده و وکلا برای ملاقات با زندانیان امرالی

وکلا و خانواده رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و زندانیان دیگر محبوس در جزیره امرالی درخواستی را به مقامات قضایی بورسا تحویل دادند.

محمد اوجالان برادر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و وصی خانواده مظلوم دینچ برای دیدار از جزیره امرالی به دادستانی جمهوری در شهر ساحلی بورسا-ی ترکیه مراجعه کردند.

همچنین وکلای علی کونار برادر عمر خیری کونار، پولات یلدرم برادر هامیلی یلدرم و ملیحه چتین خواهر ویسی آکتاش درخواست مشابهی را به دادستانی بورسا تحویل دادند.

خانواده زندانیان محبوس در جزیره امرالی آخرین بار در ١٢ اگوست ٢٠١٩ با عزیزان خود ملاقات نموده بودند.

از سوی دیگر راضیه تورگوت، رِزان ساریجا، سربای کوکلو و ابراهیم بیلمز وکلای رهبر خلق کورد برای ملاقات به دادستانی مراجعه کردند.

وکلای رهبر خلق کورد و سه سیاستمدار دیگر در جزیره امرالی آخرین بار در ٧ آگوست ٢٠١٩ با موکلانشان دیدار نمودند.

دادگستری رژیم ترک از ٧ آگوست ٢٠١٩ درخواست‌های هفتگی وکلای زندانیان امرالی را رد کرده است.

بیشتر بخوانید ...
◾️ پیام اوجالان به کوردها و آزادیخواهان: برای حل مسائل و معضلات ناگزیر هستید به قدرت تبدیل شوید!
◾️ در امرالی چه می‌گذرد؟ | یادداشت