درخواست دیدار خانواده‌ی زندانیان امرالی رد شد

خانواده‌ی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان به همراه خانواده‌ی دیگر زندانیان امرالی برای دیدار با بستگانشان به دادگستری جمهوری شهر بورسا مراجعه کرده بودند. دادستان ترکیه درخواست خانواده‌ها را رد کرد.

  خانواده‌ی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و ۳ زندانی دیگر امرالی برای دیدار با بستگان خویش به دادگستری جمهوری شهر بورسا مراجعه کرده بودند.

  محمد اوجالان برادر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و مظلوم دینچ وصی خانواده روز گذشته با هدف دیدار با رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان به دادگستری جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند. اما دادگستری بورسا درخواست آن‌ها را رد کرد.

  همچنین خانواده‌ی ۳ زندانی دیگر امرالی برای دیدار با بستگانشان به دادگستری جمهوری بورسا مراجعه کرده بودند اما درخواست آن‌ها نیز رد شد.