درخواست ملاقات خانواده‌ رهبر خلق کورد و زندانیان جزیره امرالی

خانواده رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان و زندانیان دیگر محبوس در جزیره امرالی به مناسبت عید قربان درخواستی را به مقامات قضایی تُرک در شهر ساحلی بورسا تحویل دادند.

محمد اوجالان برادر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و اعضای خانواده‌های زندانیان دیگر جزیره امرالی عمر خیری کونار، هامیلی یلدرم و ویسی آکتاش به دادستانی بورسا مراجعه کردند.

اعضای خانواده زندانیان امرالی در مراجعه به دادستانی بورسا اعلام کردند که خواستار انجام ملاقات به مناسبت عید قربان هستند. خانواده زندانیان خواستار انجام ملاقات در فاصله روزهای ٣١ ژوئیه تا ٣ آگوست (١٠ لغایت ١٣ مرداد) شدند.

خانواده‌های زندانیان امرالی همچنین درخواست کردند تا در فاصله روزهای ٣١ ژوئیه تا ٧ آگوست امکان مکالمه تلفنی با عزیزان دربندشان در زندان فراهم شود.