درخواست ملاقات وکلای اوجالان

وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان برای دیدار با موکل خویش به دادستانی جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند.

  از وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، نوروز اویسال، مظلوم دینچ، جنگیز یورکلی و فایق اوزرگور ارول با هدف دیدار با موکل خویش به دادستانی جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند.

  وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان پس ۸ سال در روز‌های ۲ و ۲۲ مه و ۱۲ و ۱۸ ژوئن / ۱۲ اردیبهشت و ۱، ۲۲ و ۲۸ خرداد با موکل خویش دیدار کردند.

  پس از ۱۸ ژوئن / ۲۸ خرداد دادستان کل شهر بورسا تمامی درخواست‌های وکلا را به دلایل گوناگون رد کرده است.