درخواست وکلا برای انجام ملاقات با اوجالان

وکلای عبدالله اوجالان برای دیدار از امرالی و ملاقات با موکلشان به دادستانی جمهوری ترکیه در شهر ساحلی بورسا مراجعه کردند

  رزان ساریجا، ابراهیم بیلمز، راضیه تورگوت و سربای کوکلو وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان روز گذشته برای ملاقات با موکلشان به دادستانی جمهوری ترک در شهر بورسا مراجعه کردند.

  نوروز اویسال و رزان ساریجا پس از هشت سال مخالفت دولت ترک با ملاقات وکلای اوجالان با وی سرانجام در ٢ مه ٢٠١٩ موفق به دیدار اوجالان شدند. ملاقات وکلای اوجالان در نتیجه اعتصاب غذای گسترده و روزه مرگ زندانیان سیاسی و فعالان کردستان میسر شد.

  دولت ترک از ٢ مه ٢٠١٩ به هیچکدام از وکلا و یا اعضای خانواده اوجالان و سه زندانی دیگر جزیره امرالی اجازه ملاقات نداده است.