دولت محافظه‌کار اسپانیا از کار برکنار شد

مجلس اسپانیا با ١٨٠ رأی موافق در برابر ١۶٩ رأی مخالف دولت ماریانو راخو را از کار برکنار کرد

مجلس اسپانیا با ١٨٠ رأی موافق در برابر ١۶٩ رأی مخالف دولت ماریانو راخو را از کار برکنار کرد

 

ماریانو راخو در شش سال اخیر منصب نخست وزیری اسپانیا را در دست داشت و امروز از وظیفه برکنار شد. پدرو سانچز رهبر حزب سوسیالیست اسپانیا مسئول تشکیل کابینه تازه شده است.
 

پیشنهاد برکناری راخو پس از آن در مجلس اسپانیا مطرح شد که شمار فراوانی از مسئولان این حزب از سوی دیوان عالی اسپانیا به فساد مالی محکوم شدند.