ذخایر اورانیوم ایران از مرز ۱۲۰۰ کیلوگرم گذشت

دستیار ویژه‌ی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد، ذخایر اورانیوم زیر ۵ درصد ایران از مرز ۱۲۰۰ کیلوگرم گذشت.

علی اصغر زارعان دستیار ویژه‌ی سازمان انرژی اتمی ایران گفت، پس از برداشت گام پنجم کاهش تعهدات اتمی توسط ایران، ذخایر اورانیوم زیر ۵ درصد این کشور از هزار و۲۰۰ کیلوگرم گذشته است.

او همچنین اعلام کرد، در ۲۰ فروردین سال آینده از ماشینهای جدید سانتریفیوژ پرده‌برداری خواهد شد.

زارعان همچنین ادعا کرد، هم اکنون اگر نظام تصمیم بگیرد، سازمان انرژی اتمی به عنوان مجری توان غنی‌سازی اورانیوم با هر درصد از غنا را دارد.

او در ادامه از تست سرد راکتور تحقیقاتی خنداب اراک در سال ۱۴۰۰ خبر داد.