رئیس مشترک حزب زحمت‌کشان سوسیالیست دستگیر شد

کودتای سیاسی رژیم فاشیست ترکیه بر علیه مخالفان اردوغان ادامه دارد. اوزلم گموشتاش، رئیس مشترک حزب أ.س.پ دستگیر شد.

اوزلم گموشتاش، رئیس مشترک حزب زحمت‌کشان سوسیالیست و اعضای شورای مرکزی حزب سوسیالیست کمونیست مارکسیست (س.ک.م) از سوی نیروهای رژیم کودتاگر ترکیه دستگیر شدند.

اعضای س.ک.م در چارچوب کودتای سیاسی دولت ترکیه دستگیر شدند، همچنین رئیس مشترک أ.س.پ در حمله چماقداران پلیس به منزل وی دستگیر شد.

اسامی دستگیر شدگان به این شرح است:

اوزلم گموشتاش، رئیس مشترک حزب زحمت‌کشان سوسیالیست. خدیجه دنیز آکتاش سخنگوی س.ک.م، چیچک اوتلو، ثانیه اوک، ذلیخا مانگان، ازگی باغچه‌جی، تانیا کارا و ابرو ایگیت اعضای شورای مرکزی س.ک.م. همچنین سفگی اوزدم رئیس مشترک بخش ادرمیت حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ).