راهپیمایی دست‌اندرکاران ه.د.پ به سوی ساختمان شهرداری آمَد

پارلمانتارها، روئسای مشترک شهرداری و مسئولین حزب دمکراتیک خلق‌ها پس از کودتای سیاسی حکومت ترک بر علیه شهرداری‌های سه کلانشهر آمَد، وان و مردین به سوی ساختمان شهرداری آمد راهپیمایی کردند

   غصب شهرداری کلانشهر آمد از سوی رژیم ترکیه با اعتراض گسترده دست‌اندرکاران و مسئولین حزب دمکراتیک خلق‌ها مواجه شد.

   پس از آنکه صبح امروز چماقداران اردوغان به شهرداری کلانشهر آمد حمله کردند و ساختمان شهرداری را غصب نمودند پارلمانتارها، روئسای مشترک شهرداری و مسئولین حزب دمکراتیک خلق‌ها راهپیمایی اعتراضی را به سوی ساختمان شهرداری آمَد آغاز کردند.

   اعلام شد که دست‌اندرکاران حزب دمکراتیک خلق‌ها در مقابل ساختمان شهرداری نشستی خبری برگزار خواهند کرد.