رژیم تُرک وبسایت روزنامه «ینی ‌یاشام» را مسدود کرد

رژیم تُرک در ادامه سرکوب صداهای آزاد، بدون ارائه اتهام وبسایت روزنامه «ینی‌ یاشام» را مسدود کرد.

وبسایت روزنامه ینی یاشام با حکم شعبه ١ دادگاه کیفری هاتای مسدود شد.

گرداننده روزنامه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:"همزمان با افزایش فشار بر اپوزیسیون و رسانه‌های آزاد، وبسایت روزنامه ما با آدرس http://yeniyasamgazetesi1.com مسدود گردید. شعبه اول دادگاه کیفری هاتای در مورد توقیف وبسایت روزنامه ما اعلام کرده که 'با تصمیم شماره ٢۵/٩/٢٠٢٠ د از سوی مرکز علوم ارتباطات و رسانه‌ها و به منظور اهداف حفاظتی' انجام شده است، اما در مورد اینکه انتشار کدام خبر و مقاله و یا دلایل دیگر مرتبط با توقیف توضیحی نداده است."

روزنامه ینی‌ یاشام پس از این اقدام رژیم ترک در وبسایت تازه‌ای به عنوان http://yeniyasamgazetesi2.com فعالیت رسانه‌ای خود را ادامه می‌دهد.