ریاست کمیسیون عالی انتخابات درباره‌ی نتایج انتخابات بیانیه‌ای قرائت کرد

  سعدی گوون ریاست کمیسیون عالی انتخابات درباره‌ی نتایج انتخابات شهرداری کلان‌ شهر استانبول و اعتراض به نتایج بیانیه‌ای قرائت نمود.

 

  سعدی گوون ریاست کمیسیون عالی انتخابات ترکیه درباره‌ی نتایج انتخابات شهرداری کلانشهر استانبول بیانیه‌ای قرائت نمود.

  گوون درباره‌ی  نتایج انتخابات اعلام کرد،‌"‌۸ ملیون و ۹۲۵ هزار و ۶۳ رای داده شده و ۱۷۸ هزار و ۵۹۹ رای رد شده‌اند. ۸۴.۵ درصد از افراد واجد شرایط رای داده‌اند. اکرم امام اغلو با ۸ ملیون و ۷۴۱ هزار و ۸۶۸ رای، ۵۴.۲۱ درصد آرا را کسب نموده است. بینلی یلدرم با ۳ ملیون و ۹۳۵ هزار و ۴۵۳ رای، ۴۴.۹۹ درصد آرا را از آن خود کرده است. "

  وی درباره‌ی شرایط اعتراض به نتایج انتخابات اعلام کرد، " تا ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه می‌توان برای اعتراض به نتایج انتخابات به شورای انتخابات شهر مراجعه کرد. همچنین تا ساعت ۱۷ روز جمعه می‌توان به شورای انتخابات شهر مراجعه کرد. اعلام اعتراض به کمیسیون عالی انتخابات در پایان انجام خواهد شد. "