"زنجیره‌ی انسانی" کردها در آلمان/ ضرب‌ وشتم مادر کرد از سوی پلیس آلمان

صدها کردستانی در دوسلدورف آلمان تجمع کرده و به مقاومتها علیه حصر اشاره کردند. پلیس آلمان به بهانه‌ی در دست داشتن پوسترهای اوجالان به تجمع‌کنندگان حمله کرد.

  هزاران کردستانی برای جلب توجه افکار عمومی به اعتصاب غذای نامحدود فعالین و روزه‌ی مرگ علیه حصر در شهر دوسلدورف تجمع کردند.

  این تجمع در دو گروه انجام شد. گروه اول در مرکز قطار دوسلدورف و گروه دوم در مقابل پارلمان ایالت دوسلدورف جمع شدند.

  تجمع با یک دقیقه سکوت به احترام شهدا آغاز شد. سپس حاضرین با درست کردن زنجیره‌ی انسانی در مقابل پارلمان جمع شدند.

  کردستانیان به مادران زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا و روزه ی مرگ به سر می‌برند، درود فرستادند و تصاویر مقاومت گران را بلند کردند.

  تجمع کنندگان بدون وقفه شعارهای "زنده باد مقاومت زندانها" و " زنده باد رهبر آپو" را با صدای بلند تکرار می‌کردند.

  پلیس ترکیه تصاویر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان را بهانه قرار داده و به تجمع کنندگان حمله کردند. در این حمله ۳ فعال دستگیر شد. پلیس آلمان همچون پلیس‌های فاشیست ترک یک مادر کرد را مورد ضرب و شتم قرار دادند.