سازمان هواپیمایی ایران برخورد دو موشک سپاه به هواپیمای اوکراینی را رسما تایید کرد

در پی فشار بین‌المللی سرانجام پس از یازده‌ روز سازمان هواپیمایی ایران رسام برخورد دو موشک سپاه به هواپیمای پرواز شماره ٧۵٢ تهران کی‌یف را تأیید کرد.

سازمان هواپیمایی ایران گزارش دومی در مورد اصابت موشک پدافند سپاه پاسداران به هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ اوکراین منتشر کرده است

این گزارش دوم که به صورت لحظه به لحظه تنظیم شده است شامل اولین تماس کنترلر فرودگاه خمینی تا لحظه‌ی قطع تماس و سرنگونی هواپیما را شامل می‌شود.

اولین تماس برج مراقبت فرودگاه خمینی در ساعت ۵:١٣ دقیقه‌ی صبح انجام شده است. ۳۵ دقیقه پس از این تماس اسناد هواپیما برای پرواز آماده بوده و در ساعت ۵:۴٩ دربهای هواپیما بسته شده است.

سپس در ساعت شش و ۱۲ دقیقه هواپیمای مسافربری اوکراینی به پرواز در می‌آید و کار تماس خلبان برعهده واحد رادار فرودگاه مهرآباد قرار می‌گیرد.

۶ دقیقه پس از به پرواز درآمدن هواپیما یعنی ساعت ۶:۱۸ تماس با خلبان قطع شده است. در آن زمان هواپیما در ارتفاع ٨۱۰۰ پایی قرار داشته است. پس از آن هواپیما از رادار حذف شده است.

گزارش جدید سازمان هواپیمایی ایران اصابت دو موشک سپاه به هواپیما را تایید کرده است.

در این گزارش آمده است:

"با توجه به اعلام عمومی مورخه ۲۱ دیماه ۱۳۹۸ مبنی بر پذیرش یکی از نهادهای داخلی [سپاه پاسداران] درخصوص عملیات دفاعی موشکی در زمان پرواز این هواپیما، دسترسی مسئول بررسی سانحه به اطلاعات آن نهاد فراهم و مشخص گردید که دو موشک مجاورتی از نوع M1 از سمت شمال به سمت هواپیما شلیک شده است. نحوه تاثیر این موشک ها بر وقوع سانحه و همچنین تحلیل این اقدام تحت بررسی می‌باشد."

در این گزارش همچنین آمده است که هواپیما پس از برخورد اولین موشک به سمت فرودگاه تغییر مسیر داده است و خط سیری در مسیر بازگشت به فرودگاه داشته است. برخورد موشک مجاورتی دوم در این لحظه باعث انفجار و سرنگونی هواپیما شده است.