صاعقه جان شهروند کامیارانی را گرفت

رعد و برق شدید در کامیاران باعث کشته شدن یک چوپان ۶٠  ساله در روستای شیروانه شد.

   هر کدام از مصطفی فرامرزی مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی سنه و مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس ایران گزارشی جداگانه را با افکار عمومی در میان گذاشتند.

   به گفته آنان در ساعت ١٨:١۵ به وقت محلی یک پیرمرد هفتاد ساله اهل روستای بیله‌وار از توابع کامیاران بر اثر صاعقه در دم جانباخته است.