عبدالله گل: اسلام سیاسی در تمامی جهان با شکست روبرو شده است

رئیس جمهوری پیشین ترکیه، عبدالله گل تاکید نمود که اسلام سیاسی در جهان با شکست مواجه شده است و آ.ک.پ نیز از مسیر خود به دور افتاده است. همچنین او خاطرنشان ساخت که اعطای اختیارات بی‌شمار به اردوغان، باعث تضعیف پارلمان شده است.

عبدالله گل رئیس جمهوری پیشین ترکیه طی گفتگویی با روزنامه قرار ترکیه، اظهار داشت که اسلام سیاسی در تمامی جهان با شکست روبرو شده است. گل در این گفتگو اظهار داشت که آ.ک.پ در سال ٢٠٠٢ در جهان اسلامی و برای احزاب و جنبشهای اسلامی نمونه بود، این حزب براساس معیارهای عاقلانه سیاست‌ورزی می‌نمود، اما اکنون این وضعیت تغییر کرده است، زیرا آ.ک.پ از مواضع دمکراتیک دور شده است.

گل در رابطه با تغییر سیستم ترکیه از پارلمانی به ریاستی نیز گفت که سیستم جدید اختیارات زیادی را به اردوغان اعطا کرده است و این امر باعث ضعف پارلمان شده است. گل در رابطه با وضعیت ادلب نیز گفت: نباید با سوریه وارد جنگ شد. وی در ادامه اظهار داست که نگرش جهان در رابطه با سوریه اشتباه است. در رابطه با موضوع موشکهای اس-۴٠٠ نیز گل پیمان بین روسیه و ترکیه را مورد انتقاد قرار داد.