عضو مجلس ه.د.پ آنتالیا بازداشت شد

​​​​​​​عزت کاراداغ عضو مجلس ه.د.پ شهر آنتالیا به بهانه واهی عضویت در پ.ک.ک توسط پلیس ترکیه بازداشت شد

هر کدام از بدری یورگون و عزت کاراداغ اعضای مجلس حزب دمکراتیک خلق‌ها در شهر آنتالیا توسط عناصر پلیس تحت فرمان اردوغان دستگیر شدند.

 

یورگون و کاراداغ عصر دیروز در جلسه دادگاهی شرکت کردند، دادستان ترک عزت کاراداغ را به عضویت پ.ک.ک متهم و حکم بازداشت وی را صادر کرد. بدری یورگون با قید وثیقه آزاد شده است.