عمر اوجالان: رژیم حقوقی امرالی، حقوق گلادیوست

عمر اوجالان نماینده شهر رحا ه.د.پ در مجلس ترکیه اعلام کرد، در امرالی رژیم گلادیو بنیاد نهاده شده است و تاکید کرد، برداشتن حصر تحمیلی به رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان برای عادی‌سازی شرایط بسیار مهم است.

عمر اوجالان پارلمانتار شهر روحای حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام کرد، برای عادی‌سازی این شرایط دشوار که ترکیه در آن قرار گرفته است، برداشتن حصر بسیار حائز اهمیت است و برای این منظور هم فراخوانی برای همه‌ی سازمانهای سیاسی و سازمان‌های حقوق بشری داد.

پارلمانتار عمر اوجالان در مورد حصر رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان که در زندان فوق امنیتی گروه F امرالی محبوس است، در پارلمان ترکیه یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد. اوجالان گفت، از ۲۷ ژوئن سال ۲۰۱۱ تاکنون عبدالله اوجالان تنها چند بار با خانواده و وکلایش دیدار داشته است و گفت:"این شرایط و آزادی و حقوق اولیه انسانی، که توسط قوانین بین‌المللی اعلام شده‌اند، به موضوع کفتگو تبدیل می‌شود."

شکنجه در امرالی و گزارش سی‌پی‌تی

اوجالان به گزارش سی‌پی‌تی در مورد حصر اشاره کرد و گفت:"ما به عنوان بستگان اوجالان به هیچ وجه این حصر غیرانسانی را نمی‌پذیریم. این حصر فقط بر آقای اوجالان تحمیل نشده است بلکه حصر دمکراسی، آزادی و اپوزسیون است. باید شهروندان ترکیه و نیروهای دمکراتیک نیز این وضعیت را به خوبی درک کنند. باید از این به بعد به سمت آشتی و چاره‌یابی قدم بردارند. باید فراموش نکرد که حل نکردن مسئله‌ی کورد، همه‌ی سیستم و شرایط زندگی را به سمت کابوس به پیش می‌برد."

ترکیه مرتکب جرم می‌شود

عمر اوجالان با یادآوری اینکه ترکیه بنابر امیال خود عمل می‌کند گفت:"ترکیه بر اساس توافق‌های بین‌المللی و قوانین خود مرتکب جرم می‌شود و بر تداوم آن هم پافشاری می‌کند. این اعمال خلاف حقوق بشر و بی‌عدالتی که در جریان است، مسائل اجتماعی را بدتر می‌کنند. همراه با اینها تنش‌ها و حل نکردن مسائل را به عنوان راه حل نمایش می‌دهند، با این سیاستها نیز بر جنگ و برخورد مصمم هستند. آقای اوجالان که از سال ۱۹۹۹ به اسارت گرفته شده است، اکنون بیشتر از همیشه تحت فشار حصر شدید قرار دارد."

اوجالان به بنیاد نهادن سیستم گلادیو در امرالی اشاره کرد و گفت:"آنچه در امرالی حقوق نامیده می‌شود، حقوق گلادیو است. آ.ک.پ هم با خواست خود این حصر را ادامه می‌دهد. موضع‌گیری‌ها و راهنمایی‌های رهبر خلق کورد نه تنها برای کوردها بلکه برای همه‌ی خلق‌های خاورمیانه و جهان راه حل و چاره‌یابی به همراه دارد."

باید صدای خود را بلندتر کنیم

پارلمانتار عمر اوجالان در ادامه اظهار داشت، حکومت حتی صدای رهبری را برای خود تهدید می‌داند و گفت:"باید حصر اوجالان برداشته شود. باید به درخواست‌های او و خانواده‌اش عمل شود. این قدم برای ترکیه هم پیشرفت بزرگی است. ما ادامه‌ی حصر و سکوت حاکم را نمی‌پذیریم. ما از همه‌ی سازمان‌های سیاسی که می‌خواهند دمکراسی و نیروی سیاسی ترکیه حفظ شود، همچنین از سازمان‌های حقوق بشری و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی می‌خواهیم که برای پایان دادن به این حصر صدای خود را بلند کنند. بیایید همه با هم در مقابل بی‌عدالتی و نابرابری بایستیم و برای دمکراسی و آشتی مبارزه کنیم. باید سازمان‌ها و دستگاههای بین‌المللی به ویژه سی‌پی‌تی، شورای اروپا، پارلمان اروپا و سازمان ملل علیه حصر صدای خود را بلند کنند و به مسئولیت خود عمل کنند."