لاپوشانی جنایات ترکیه توسط مقامات جنوب کردستان

مقامات حکومت اقلیم کردستان درباره‌ی قتل‌عام غیرنظامیان توسط دولت ترکیه بیانیه‌ای منتشر کرده و پ.ک.ک را متهم به این قتل‌عام دانسته است.

  مقامات حکومت اقلیم جنوب کردستان درباره‌ی قتل‌عام دولت ترکیه در گوشین و کوهستان کورتک در جنوب کردستان بیانیه‌ای را منتشر کردند.

  در متن بیانیه‌ی حکومت اقلیم تنها بە یک کلمه هم دولت ترکیه را در این اقدامات مقصر نداسته، بلکه عکس آن پ.ک.ک را مسئول این کشتار می‌داند.

  مسئولین جنوب کردستان در طی این بیانیه حتی از یک کلمه انتقاد ترکیه خودداری کرده است.

  متن بیانیه‌ی حکومت اقلیم بدین شرح است:

  " حکومت اقلیم کردستان مراتب نگرانی عمیق خویش را نسبت به قربانی شدن غیر نظامیان در نتیجه‌ی بمباران مناطق مرزی با ترکیه اعلام می‌دارد و خانواده‌ی قربانیان تسلیت می‌گوید.

  وجود نظامیان پ.ک.ک در این مناطق و ورود عمدی آن‌ها به روستا‌ها، زندگی غیرنظامیان را تهدید می‌کند. همچنین از بازگشت زندگی و آبادانی به منطقه جلوگیری می‌کند.

  حکومت اقلیم کردستان قبول نخواهد کرد که خاک آن برای حمله به کشورهای همسایه به کار گرفته شود و بدین شکل زندگی روستاییان با تهدید روبه‌رو گردد.

  مناطق روستایی در مرز نباید به میدان درگیری و بمباران مبدل گردد و بایستی نظامیان پ.ک.ک از روستاها دور شده و زندگی اهالی را به خطر نیاندازند.

  حکومت اقلیم کردستان درباره‌ی وقایع و بمباران‌های چند روز اخیر در مناطق مرزی نگرانی خود را به ترکیه رسانده است و امیدمان این است کە تکرار نگردند."