'ما همواره برای مذاکره با دمشق آمادگی داریم' [بخش دوم و پایانی]

گفتگو با شاهوز حسن ریاست  مشترک حزب اتحاد دمکراتیک در رابطه با وضعیت سیاسی اخیر در سوریه

گفتگو با شاهوز حسن ریاست  مشترک حزب اتحاد دمکراتیک در رابطه با وضعیت سیاسی اخیر در سوریه

شاهوز حسن ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک در بخش دوم مصاحبه با خبرگزاری فرات، در رابطه با توافقها و ائتلافهای اخیر در منطقه، گفتگوهای ژنو و گقتگوی اداره خودمدیریتی با دمشق سخن سخن گفته است.

روابط شما با آمریکا و روسیه بعد از عقب‌نشینی آمریکا از منطقه دستخوش چه تغییراتی شده است؟

ما با تمامی طرفها در منطقه ارتباط داریم. در اینجا مسئله‌ای به نام کورد وجود دارد و همه باید این مسئله را دیده و نسبت به یافتن راه حلی برای آن اقدام نمایند. یافتن نقطه شروعی  به منظور یافتن راه حلی برای این مسئله، تامین حقوق تمامی ساکنان منطقه، به رسمیت شناختن هویت، فرهنگ، زبان، خودمدیریتی، تضمین موقعیت سیاسی و خود مختاری و حقوق برابر آنهاست. این موارد باید در سوریه دمکراتیک تحقق یابند.

امروز ما با مشکل سیاسی مواجه هستیم. زیرا راه حلی سیاسی برای این مسئله موجود نبوده و نیروهایی مانند دولت ترکیه به طور پیوسته در حال حمله به منطقه هستند. نیروهای بین المللی براین باور هستند که ترکیه یک دولت بوده و ما با این کشور شریک استراتژیک هستیم. به همین دلیل ما باید با حزم و احتیاط رفتار کنیم. اما این روابط روزانه بیش از این قابل قبول نیستند، زیرا این نیروها در مقابل قتلعام مداوم غیرنظامیان از سوی ترکیه سکوت کرده‌اند. از این نظر، باید در کوتاه مدت، در مقابل این اشغالگری به صورت مشترک جبهه‌گیری و مخالفت نشان دهند.

گفته می‌شود که نیروهای آمریکایی به برخی از مناطق بازگشته‌اند، آیا چنین گفته‌ای صحت دارد و شما اهداف این بازگشت را چگونه تفسیر می‌کنید؟

ایالات متحده امریکا تصمیم گرفت تمامی سربازانش را از منطقه عقب بکشاند، و در نتیجه برخی از آنها در نهایت عقب نشینی کردند. بعدا ترامپ، رئیس جمهوری امریکا این تصمیم خود را تغییر داد و اظهار داشت که ما در منطقه باقی می‌مانیم. ما براین باور هستیم که امریکا برای نفت در این منطقه باقی ماند. آنها نمی‌خواهند که این نفت در اختیار داعش، رژیم دمشق یا رژیم ایران باشد. این مسئله باعث نگرانی آمریکاست. این درست که آنها به برخی از مناطقی که عقب‌نشینی کرده بودند، بازگشته‌اند؛ اما آنها به تمامی مناطق پیشین بازنگشته‌اند.

به نظر نمی‌رسد که آنها خواستار بازگشت به منطقی باشند که رژیم سوریه در انها مستقر شده است. ما از تمامی روابط نظامی انها اطلاعی نداریم، اما به نظر می‌رسد که در این منطقه باقی می‌مانند و در برخی از نواحی مشخص مستقر می‌شوند. من تصور نمی‌کنم که در تمامی مناطق قبلی، مانند دوره قبل از عقب نشینی مجددا مستقر شوند، فقط در برخی از مناطق مشخص مستقر می‌شوند. فقط در مناطقی مانند دیر الزور و کانتون جزیره باقی می‌مانند.

نشستهای سازمان ملل متحد در حمایت از کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو برگزار می‌شوند. مانند نشستهای پیشین خودمدیریتی مستقل به این شستها دعوت نشده است. این مسئله از نظر شما چگونه ارزیابی می‌شود؟

بحران سوریه بدین طریق هرگز حل نمی‌شود. بدون حضور ما در نشست ژنو هیچ راه حلی را نمی‌توان متصور شد. چنین برخوردی چشم اندازی یکطرفه به این موضوع است و دربردارنده هیچ راه حلی نیست. مشکلات اجتماعی بعد از جنگهای سنگین بدون یک راه حل دربرگیرنده و شامل هیچگاه حل نمی‌شوند و اگر راه حلی وجود داشته باشد باید تمامی طرفهای درگیر را تحت شمولیت و پوشش خود قرار دهد.

از یک سوی رژیمی وجود دارد که طی ۵٠ سال گذشته باعث ایجاد مشکلات فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی در جامعه شده است و از سوی دیگر گروههای اپوزیسیونی قرار دارند که با حمایت دیگر کشورها زنده و سرپا هستند. در میان این گروهها، بخشهای جهادی رادیکال بیشتر از سوی ترکیه مورد حمایت بوده و در قرار گرفتن در بخشی از این مذارکرات به عنوان اپوزیسیون شناسایی شده و از این طریق در صدد کسب مشروعیت هستند.

اما نیروی دمکراتیکی وجود دارد که در مذاکرات حضور نداشته و به آن دعوت نمی شود. این نیروی دمکراتیک نماینده راه سوم است، اداره خود مدیریتی دمکراتیکی که نه به رژیم وابسته است و نه نیروهای منطقه ای. ما تنها نیرویی هستیم که که خواهان دمکراسی در سوریه هستیم، اما از ما دعوتی برای مشارکت در این گفتکوها  به عمل نیامده است. ما مکررا اعلام کرده ایم که اکر در یان گفتکوها حضور نداشته باشیم هیچ امکانی برای راه حل نمی توان متصور شد.

همه به خوبی اطلاع دارند که ما تنها نیروی دمکراتیک در این سرزمین هستیم. و این امر نقص بزرگی برای اینده سوریه است که اگر ما در این نشستها حضور نداشته باشیم. افراد حاضر در این نشست درصدد پیگیری منافع خود هستند. در حالی که خودمدیریتی از وجود یک سوریه دمکراتیک دفاع می‌نماید.

آیا عدم حضور شما در این نشستها همواره به دلیل مخالفت ترکیه بوده است؟

 این بهانه‌ای است که بگوییم که ترکها ما را قبول نمی‌کنند. دولت ترکیه پیش از این نیز در صدد نابودی و از میان برداشتن ما بوده است. اگر این رویه ترکها باشد، ما هرگز نمی‌توانستیم که راه حلی را برای حل مسائل و مشکلات سوریه ارائه بدهیم. ما همیشه این رویکرد را به ترکها نمی‌توانیم منتسب کنیم. امروز در گروه آستانه ترکیه، ایران و روسیه تلاش دارند تا برای سوریه به هر اقدامی دست بزنند؛ اما این کار را با روشهای کنترلی متعلق به خود انجام می‌دهند. این رویکرد هیچگاه راه حلی را با خود به ارمغان نمی‌آورد، خصوصا اگر رویکرد خشونت آمیز و دشمنانه ترکیه همچنان ادامه باشد. اگر راه حلی حقیقی برای حل مسئله سوریه وجود داشته باشد ترکیه نمی‌تواند اجازه داشته باشد که هر اقدامی را انجام بدهد.

آیا توافق شما با رژیم فقط مبنی بر اعزام نیروهای رژیم به مرزها بوده یا به مسائل دیگری نیز مربوط می‌شود؟

روسیه زمینه نشست ما را با رژیم مهیا کرد. توافق ما صرفا در رابطه با اعزام نیروهای رژیم به مرز بود. اما ما همواره گفته‌ایم که برای دیالوگ با رژیم از امادگی برخورداریم. ما به روسیه اعلام کرده‌ایم که این کشور می‌تواند ضامن و آغاز کننده مذاکره با رژیم سوریه باشد. ما همیشه اعلام کرده‌ایم که هیچ کشوری نمی‌تواند از مسئله کورد ممانعت به عمل آورد. هم اکنون تمامی خلق‌های شمال-شرق سوریه خواهان یک سوریه دمکراتیک و زندگی تحت لوای یک اداره خودمدیریت هستند.

سوریه دیگر مانند گذشته قادر به حکمروایی نیست. بنابراین ما از طریق گفتگو باید راهی را برای حل مشکلات و مسائل خود بیابیم. توافق و ائتلاف ما با رژیم اکنون صرفا به مرز مربوط است، اما براین اعتقادیم که این ائتلاف می‌تواند به دیکر مسائل نیز تسری پیدا کند.