مراجعه وکلای کانون سده به کمیته منع شکنجه اروپا

وکلای کانون سده در رابطه با حصر و انزوای زندانیان جزیره امرالی به کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا مراجعه کردند.

برای پایان دادن به حصر و انزوای رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان و سه زندانی سیاسی کوردستان به نام‌های عمر خیری کونار، هامیلی یلدرم و ویسی آکتاش که از سوی دولت ترکیه در بخش F زندان جزیره امرالی محبوس شده و اجازه ملاقات خانواده و وکلای آنان سلب شده است کانون وکلای سده به کمیته تحقیق و منع شکنجه اتحادیه اروپا مراجعه کردند. وکلا در این دیدار در خصوص جزئیات شکنجه زندانیان امرالی گزارش مبسوطی را به کمیته مذکور واگذار کردند.

به گزارش خبرگزاری مزپوتامیا وکلا در دیدار از کمیته منع شکنجه اعلام کرده‌اند که از ٢٧ ژوئیه ٢٠١١ تا ٢ مه ٢٠١٩ (۵ مرداد ١٣٩٠ تا ١٢ اردیبهشت ١٣٩٨) دولت ترکیه مانع ملاقات آنان با موکلشان شده است و از ٧ آگوست ٢٠١٩ (١۶ مرداد ١٣٩٨) تا کنون دولت ترکیه با تمامی درخواست‌‌ها برای انجام ملاقات مخالفت کرده است. وکلا گفته‌اند که در سه ماه پایانی سال ٢٠١٩ هر هفته چهار نفر از وکلای کانون درخواست ملاقات را به دادسرا ارائه کرده‌اند و در مجموع ١٠٨ درخواست ملاقات بدون پاسخ مانده است. وکلا همچنین گفته‌اند که طبق قانون هر ملاقاتگر در این مدت حق دارد که ۴۶٩ ساعت با موکلش ملاقات کند اما حتی یک ساعت نیز ملاقات به عمل نیامده است. در سه ماه پایانی ٢٠١٩ خانواده این زندانیان ۶۵ بار خواهان انجام ملاقات شده‌اند اما آنان نیز موفق نشده‌اند با عزیزانشان دیدار کنند. طبق قانون روزهای ویژه‌ای همچون ٢٩ اکتبر و اعیاد (در مجموع ٨ بار تاکنون) زندانیان حق داشته‌اند با خانواده خود ملاقات کنند اما حتی با انجام یک ملاقات نیز مخالفت شده است.

مجازاتهای کیفی تحمیل می‌شوند

در خصوص ویسی آکتاش زندانی سیاسی کورد محبوس در جزیره امرالی آمده است که با اینکه حکم حبس این زندانی تعین شده اما از ١٢ ملاقات وی از جمله ۴ ملاقات در فضای باز وی با موکلانش جلوگیری شده است. در دیدار هیئت کانون وکلای سده با کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا آمده است که دادگستری ترکیه ۴ سال و ٩ ماه است که از ملاقات وصی اوجالان با وی جلوگیری می‌کند.

در ادامه گزارش آمده است، دولت ترکیه از سپتامبر ٢٠١٨ به شیوه‌ای منظم هر سه ماه یکبار (حداقل ۵ بار) به منظور جلوگیری از ملاقات اوجالان با وکلایش ایشان را به «تخلف انضباطی» محکوم کرده‌اند و به شیوه‌ای کیفی وی را مجازات کرده‌اند. گزارش می‌افزاید که دولت ترکیه حتی مجازات تخلف انضباطی را که به شیوه‌ای کیفی بر زندانیان امرالی تحمیل کرده از وکلای این زندانیان مخفی کرده است و آنان پس از چند ماه به صورت تصادفی به این موضوع پی برده‌اند.

رابطه زندانیان با جهان خارج را قطع کرده‌اند

در گزارش آمده است که رابطه اوجالان و سه زندانی دیگر محبوس در جزیره امرالی را به تمامی با جهان خارج قطع کرده‌اند. وکلای کانون سده افزوده‌اند که حقوق اولیه موکلان آنها نقض شده است، حقوق اولیه بهداشتی، محافظتی و رسانه‌ای نقض شده‌اند. درخواست‌های حقوقی و حتی نامه‌های حقوقی هم با مانع روبرو می‌شوند. وکلا تأکید کرده‌اند که شکنجه سیستماتیک بر زندانیان محبوس در جزیره امرالی اعمال می‌شود.

کمیته منع شکنجه باید گزارش خود را علنی کند

وکلای عضو کانون سده در ادامه خواستار افشای گزارش کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا در مورد وضعیت زندانیان محبوس در زندان جزیره امرالی شده‌اند. در گزارش آمده است که کمیته منع شکنجه در مورد حق اطلاع‌رسانی سخن به میان آورده است اما آقای اوجالان از سال ١٩٩٩ از حق استفاده از تلفن محروم شده است.

وکلا با یادآوری دیدار هیئت کمیته منع شکنجه از زندان امرالی در روزهای ۶ تا ١٧ مه ٢٠١٩ از این سازمان خواسته‌اند که مشروح این گزارش را آشکار کنند. وکلا خواهان تحت نظر قراردادن وضعیت امرالی به شیو‌ه‌ای فعال از سوی کمیته منع شکنجه شده‌اند.