مراسم گرامی داشت یاد ۷ شهید کورتک بر مزارشان

در کوهستان کورتک ۷ غیر نظامی که در نتیجه‌ی بمبارانهای دولت ترکیه در سال ۲۰۱۱ به شهادت رسیدند در طی مراسمی گرامی داشته شدند. 

  روز ۲۱ آگوست ۲۰۱۱ / ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ در نتیجەی بمباران هواپیماهای دولت اشغالگر ترکیه، ۷ تن از اعضای یک خانواده در کوهستان کورتک در قندیل به شهادت رسیدند. در ساعات قبل از ظهر امروز بستگان قربانیان و چندین تن از هم میهنان علیه اشغالگری دولت ترک بر مزار آنها رفته و بیانیەای قرائت کردند. 

  یعقوب مصطفی از بستگان قربانیان اعلام کرد: " هر کس از شهادت بستگانمان بدست دولت ترکیه واقف است. حکوممت اقلیم کردستان و عراق سکوت کردند. ما؛ خانواده شهدای بمباران ترکیه از حکومت اقلیم کردستان و عراق درخواست می‌کنیم در برابر حملات و اقدامات اشغالگری دولت ترکیه اقدام نمایند."

  وی در ادامه افزود: " هدف ترکیه نابودی و سرکوب خلق کرد است. اما این خیالی بیش نخواهد بود. تسلیم نخواهیم شد. کردها در برابر هیچ دشمنی زانو نخواهند زد. درخواست ما اینست، بستگانمان به شهادت رسیدند نباید هیچ کس دیگری به شهادت برسد. بایستی همه با صلح و آرامش زندگی کنیم."