مصطفی توزاک دست به اعتصاب غذای نامحدود زد

​​​​​​​مصطفی توزاک در شهر دویسبورگ آلمان دست به اعتصاب غذای نامحدود زد

با هدف پایان حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد اعتصاب غذای لیلا گوون رئیس مشترک ک.ج.د و پارلمانتار جولمرگ ه.د.پ، زندانیان سیاسی، مقاومتگران استراسبورگ، ولز، نیپورت، تورنتو و لاهه ادامه دارد.

مصطفی توزاک عضو مرکز دمکراتیک کرد در شهر دویسبورگ آلمان دست به اعتصاب غذای نامحدود زد.

 

توزاک پس از آنکه در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۹ /۲۳ دی در ۳۴۳مین هفته‌ی تحصن برای آزادی اوجالان در استراسبورگ شرکت کرد، به مدت ٨ روز در اعتصاب غذای نوبتی بود اما امروز اعلام کرد، اعتصاب غذایش را به صورت نامحدود در مرکز جامعه‌ی دمکراتیک کرد در استراسبورگ ادامه می‌دهد.

 

پس از آنکه مصطفی توزاک اعلام کرد که اعتصاب غذایش را به صورت نامحدود ادامه خواهد داد، طرفداران و اعضای فدراسیون کارگران ترکیه در اروپا (آتیک) و حزب مارکسیست لنینیست کمونیست (م.ل.ک.پ) با توزاک دیدار کرده و حمایت خود را از او اعلام کردند.