نشریه واشنگتن اگزامینر: اردوغان تلاش کرد کفش‌های پوتین را لیس بزند!

در این مقاله آمده است که گفته‌های پوتین حاکی از تحقیر تمامی تُرک‌ها بود و واکنش اردوغان در مقابل آن ضعیف بود، صرف به تماشای پوتین نشسته بود و هیچگونه نشانی از خشم در برابر وی از خود نشان نداد، در واقع در این دیدار پوتین برنده بود.

نشریه واشنگتن اگزامینر در رابطه با دیدار پوتین و اردوغان در مسکو مقاله‌ای را منتشر کرده است. در این مقاله آمده است که گفته‌های پوتین حاکی از تحقیر تمامی تُرک‌ها بود و واکنش اردوغان در مقابل آن ضعیف بود، صرف به تماشای پوتین نشسته بود و هیچگونه نشانی از خشم در برابر وی از خود نشان نداد، در واقع در این دیدار پوتین برنده بود.

نشریه واشنگتن اگزامینر در یکی از مقالات خود اشاره نموده است که در زمان دیدار پوتین و اردوغان، بعد از حمله هوایی اخیر در سوریه که در نتیجه آن ۳۴ نظامی ترک کشته شدند، گمان می‌رفت که اردوغان موضعی تند اختیار کرده و از دیدار با رئیس رسیه اجتناب کند.

این نشریه با اشاره به اینکه اردوغان به خوبی بر این نکته واقف است که روسیه اجازه حمله نیروهای سوریه به ارتش ترکیه را صادر کرده است و روسیه نیز اطلاع داشت که نیروهای اردوغان پیش از شروع در این منطقه حضور داشته‌اند. در بخش دیگری از این مقاله آمده است که علیرغم آنکه اردوغان دلیل خوبی برای واکنش نشان دادن در مقابل پوتین داشت، اما آنچه که در عمل روی داد اردوغان تلاش کرد که کفشهای پوتین را لیس بزند.

این مقاله با اشاره به تسلیت این کهنه عضو سازمان ک.گ.ب و اشاره به این حمله به عنوان یک تراژدی عظیم از سوی وی، نوشته است که حتی نیروهای سوریه از مکان و موقعیت نیروهای ترک اطلاعی نداشتند. با این وجود اردوغان به خوبی از این مسئله اطلاع دارد که پوتین مکان و موقعیت نیروهای ترک را به نیروهای سوریه داده و این حمله را تایید کرده است. از سوی دیگر گفته‌های پوتین تحقیر تمامی ترک‌ها بود، اردوغان بسیار ضعیف بود و صرفا به تماشای پوتین نشسته بود و حتی یک ژست حاکی از خشم خود را به پوتین نشان نداد و در واقع در این دیدار، پوتین برنده اصلی بود.

واشنگتن اگزامینر خاطرنشان ساخته است که اردوغان سفر خود به مسکو را توجیه کرده و در این باره گفته است که من در نشستی در مسکو و نه آنکارا حضور یافته‌ام تا در رابطه با دستور کار پوتین صرف در رابطه با تغییرات قانون اساسی سوریه، کنفرانسی را برگزار کنیم. اما اردوغان خود از این مسئله اطلاع دارد که صرفا برای «عرضه»  درخواست‌هایش به مسکو سفر کرده است.

این نشریه در پایان این مقاله اظهار داشته است که اردوغان نمی‌بایست اجازه می‌داد که پوتین یک بار دیگر با وی بازی کند. همچنین واشنگتن و دیگر متحدان ترکیه آماده بودند که در رابطه با فشار پوتین علیه وی موضعگیری کند و امکان داشت با همکاری اقتصادی مشترک رژیم اسد را متوقف کرده و روسیه را به عقب‌نشینی از ادلب وادار می‌کردند.

منبع: ANHA