هر ایرانی که به خارج سفر می‌کند باید مالیات پرداخت کند

بر اساس مصوبه‌ی جدید مجلس هر ایرانی که به خارج از مرزهای ایران سفر کند باید مالیات پرداخت کند

نمایندگان مجلس ایران در مصوبه‌ای جدید سازمان امور مالیاتی این کشور را مکلف کردند تا از هر ایرانیی که از مرزهای هوایی، زمینی و یا دریایی خارج می‌شود مالیات دریافت کند و این مالیات نیز به خزانه‌ی دولت واریز شود.

براساس تبصره یک در این ماده دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند.