هشدار پروین بولدان به رژیم ترکیه: در مقابل حملاتتان ساکت نخواهیم نشست

پروین بولدان رئیس مشترک ه.د.پ اعلام کرد، حملات حکومت آ.ک.پ/ م.ه.پ به خلق کورد و قبرستان علوی‌ها و زندانیان افزایش یافته است و تاکید نمود که آنها در مقابل این حملات سکوت نخواهند کرد.

پروین بولدان رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) امروز از خانه‌ی جمی گزی (مرکز علوی‌ها) که پیکر ابراهیم گوکچک، عضو گروه یوروم که در نتیجه‌ی روزه‌ی مرگ جان خود را از دست داده بود، به آنجا برده شده بود و نیروهای پلیس به آن حمله کرده بودند دیدار نمود.

در بیانیه‌ای که از طرف خانه‌ی جمی گازی منتشر شد، از طرف این مرکز از ه.د.پ تشکر کردند که این مسئله را به پارلمان کشیده بود. نمایندگان و افراد مختلفی هم که از مناطق مختلف به این مرکز آمده بودند، این حمله را محکوم کردند و در مقابل این اعمال حکومت اعلام نارضایتی کردند.

سپس بولدان به سخنرانی پرداخت و اعلام کرد، آنچه در مقابل پیکر ابراهیم انجام شد، تفکر طرفداران ظلم است و گفت، بی‌احترامی به مکانهای مقدس علوی‌ها نیز انجام شد.

بولدان به حملات حکومت آ.ک.پ و م.ه.پ به ادیان و باورهای متفاوت و همچنین حمله به زندانیان اشاره کرد و در همین چهارچوب به ظلمی که در حق پیکر مادر آیسل توغلوک نیز انجام شد، اشاره نمود.

"دیگر سکوت نمی‌کنیم"

بولدان در ادامه‌ی سخنانش به حملات فاشیستها به قبرستانها اشاره کرد و گفت :" امروز سنگ قبر فرزندانمان را می‌شکنند. این هم بدان معناست که آنها یک بار دیگر مرگ را برای کوردها مشروع می‌دانند و در وجود ابراهیم نیز همان سختی و آزار و درد و رنج را به هم وطنان علویمان تحمیل می‌کنند.

شکستن سنگ قبرهایمان، هم زمان است با حمله به خانه‌ی جمی علویان و بی‌احترامی به مراکز مقدس ارامنه. ما دیگر در مقابل این حملات سکوت نمی‌کنیم."

بولدان همچنین گفت، باید حکومت از جامعه‌ی علوی و آنهایی که سنگ قبر فرزندانشان شکسته شده است و به پیکرهایشان حمله شده است، عذرخواهی کند.