هیئت شمال سوریه در کاخ الیزه با ماکرون دیدار کرد

هیئتی از مسئولان اداری روژاوا و شمال سوریه در قصر الیزه با امانوئل ماکرون رییس جمهوری فرانسه دیدار کردند، اعلام شد که در رابطه با گفت‌وگوهای طرفین بیانیه‌ای صادر خواهد شد

هیئتی از مسئولان اداری روژاوا و شمال سوریه در قصر الیزه با امانوئل ماکرون رییس جمهوری فرانسه دیدار کردند، اعلام شد که در رابطه با گفت‌وگوهای طرفین بیانیه‌ای صادر خواهد شد

 

هیئتی از شمال سوریه شامل نمایندگان کردها، عرب‌ها و سریانی‌ها، آسیه عبدالله ریاست مشترک جنبش دمکراتیک، هیوین رشید ریاست مشترک شورای اداری کانتون عفرین، سیهام قریو ریاست مشترک شورای روابط خارجه، فانر گایت عضو شورای مدیریتی اقلیم جزیره، ریدور خلیل مسئول روابط خارجه نیروهای ق.س.د، نسرین عبدالله سخنگوی ی.پ.ژ و دکتر خالد عیسی نماینده خودمدیریتی شمال سوریه در فرانسه در کاخ الیزه با رییس جمهوری فرانسه دیدار کردند.

 

هیئت اعلام کرد که دیدار آنان با ماکرون یک ساعت به درازا کشیده است. جزئیات این دیدار در ساعات آینده اعلام خواهد شد.

 

بنابر گزارش رسیده به خبرگزاری فرات در گفت‌وگو مابین طرفین موضوعات مهمی مطرح شده‌اند.