ه.د.پ: حاکمیت با سناریوسازی خانواده‌ها را تحریک می‌کند

ه.د.پ اعلام کرد، آ.ک.پ با دروغ بر سر پا مانده است و افزود، "هدف اینست که موضع دمکراتیک علیه قیم‌ها را سیاه نمایند."

   ه.د.پ با عنوان "حاکمیت و امنیت با همکاری یکدیگر خانواده‌ها را تحریک می‌کنند" بیانیه‌ای را منتشر کرد.

   ه.د.پ در بیانیه با اشاره به اشغالگری قیم و اقدامات اعتراضی علیه قیم‌ها اعلام کرد، "در زمانیکه با همکاری آ.ک.پ/م.ه.پ به شیو‌ه‌ای غیرحقوقی و بدون مبنا اراده خلق را غصب می‌کنند، حاکمیت و رسانه‌های وابسته به آن علیه ه.د.پ کمپین سیاه‌نمایی را آغاز کرده‌اند.  هدف حاکمیت وارد آوردن ضربه به اقدامات اعتراضی دمکراتیک علیه گماشتگان است، در حالیکه این اقدامات هر روزه گسترش می‌یابد. همچنین خواستار ضربه وارد کردن به نافرمانی مدنی هستند."

خواستار سیاه نمودن اقدامات اعتراضی هستند
   در بیانیه‌ آمده است، "نام سناریو جدید این است 'خانواده‌هایی که فرزندانشان به خانه نمی‌روند را به حزب بفرست.' آن‌ها می‌خواهند با نشستن پدران و مادران در مقابل ساختمان حزبمان در آمد تبلیغاتی منفی علیه حزبمان انجام دهند. تصادفی نیست در هنگامیکه اقدامات اعتراضی دمکراتیک علیه قیم‌ها گسترش یافته‌اند، امنیت خانواده‌ها را به حزبمان می‌فرستد."

   در ادامه بیانیه اعلام شد، ساختمان آن‌ها ۲۴ ساعته با دوربین‌های مداربسته، ماشین‌های آب پاش، خودروهای زرهی، نیروهای پلیس و لباس شخصی محاصره شده است و افزود، "نیروهای امنیتی هر کسی که به ساختمان می‌آیند را شناسایی می‌کنند. در نتیجه‌ی این فشارها اعضای حزب به زور به ساختمان حزب وارد و یا خارج می‌شود."

دروغ‌هایشان آشکار خواهد شد
​​​​​​​   در ادامه بیانیه‌ی ه.د.پ آمده است: یک هفته‌ی قبل فرزند خانواده‌ای که به حزبمان آمده بودند اعلام کرد، در نتیجه‌ی مشکلات خانواد‌گی از خانه فرار کرده است. همچنین خانواده‌ای دیگر با قرائت بیانیه‌ای اعلام کرده است، امنیت به آن‌ها گفته است که فرزاندان شما را به سوریه فرستاده‌اند. این خانواده در بیانیه‌ی خویش اعلام نموده است، امنیت آن‌ها را به ساختمان حزبمان فرستاده‌ است. بار دیگر اعلام می‌داریم، ما نه بلکه نیروهای امنیت از سرنوشت فرزندانتان اطلاع دارند.

​​​​​​​   با توجه به برنامه‌ای که طرحریزی شده است، در مقابل دوربین‌های خبرگزاری آناتولی و ناظرن نیروهای امنیت شیشه‌های ساختمان حزبمان شکسته شده‌اند. نیروهای امنیتی جلو این حمله را نگرفته و تشویق به انجام جرم نموده‌اند. هدف از این دسیسه‌‌ها و دروغها سیاه‌نمایی مواضع دمکراتیک علیه قیم‌هاست. "

از توطئه‌گران آگاه هستیم
​​​​​​​   ه.د.پ در ادامه بیانیه اظهار داشت ، "بارها اعلام کرده‌ایم، ه.د.پ مرکز سیاست دمکراتیک است. هیچ گاه از مبارزات صلح، دمکراسی و عدالت دست نخواهد کشید. علیه مرگ از زندگی و حق صلح دفاع کرده است، در برابر سیاست‌های جنگ و درگیری ایستاده است. هیچ گاه از سیاست‌هایمان عقب نشینی نخواهیم کرد. ه.د.پ انسان‌ها را تنها به سوی سیاست‌ دمکراتیک می‌برد."

​​​​​​​   در پایان بیانیه آمده است،"می‌دانیم که چه کسی توطئه‌چینی می‌کند. با دروغ و توطئه‌چینی قادر نیستید مبارزات حقوقی و مشروع را سیاه نمایید."