ه.د.پ: خانواده‌ها باید از حاکمیت حسابخواهی کنند

حزب دمکراتیک خلق‌ها در بیانیه‌ای با یادآوری ظلم و زورگویی آ.ک.پ بر خانواده‌ها در شهر آمد گفته است:"آ.ک.پ و م.ه.پ عامل درد و ستم هستند و باید از آنها حسابخواهی شود."

   شورای مرکزی حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با سناریوهای حاکمیت رژیم در شهر آمد بیانیه‌ای منتشر کرد.

بازی حاکمیت
   در بیانیه ه.د.پ آمده است:"در خبرها اعلام شده است که مدعی‌العموم در مورد مسئولین حزبمان اقدام به تحقیق و تفحص در شهرها و بخش‌ها نموده است. این اقدام بخشی از بازی حاکمیت است.

   ما نسبت به دردها و مصائب مادران آگاهیم و به آنان احترام می‌گذاریم. ما نمی‌خواهیم یک قطره خون ریخته شود. بیایید از راه دیالوگ و دمکراسی مسئله را حل کنیم.

   ما آغاهیم که حاکمیت دستور حمله به مادران شنبه و مادران آشتی را صادر کرده است. همان حاکمیت از دردها و مصائب مادران برای اهداف خویش سوءاستفاده می‌کند.

   حاکمیت از سه سال پیش این بازی را آغاز کرده است. در آن مقطع این بازی را علیه شهرداری‌ کلانشهر آمَد به راه انداخت و اکنون که شهرداری را غصب کرده‌اند بازی را علیه دفاتر ما آغاز کرده‌اند.

   به گفته‌ی این خانواده‌ها هر یک از وزیر کشور و رییس جمهور آنان را تحریک می‌کنند. رئیس جمهور با سخنانش اعضای خانواده‌ها را علیه حزبمان تحریک نموده و دفاتر ما را هدف قرار داده است.

   ما یکبار دیگر اعلام می‌کنیم خانواده‌هایی که فرزندانشان نزد آنان نیستند لازم است از حاکمیت (آ.ک.پ-م.ه.پ) حسابخواهی کنند. آنان که مانع چاره‌یابی مسئله کورد هستند آ.ک.پ/م.ه.پ هستند، جوانان این کشور به سبب پافشاری این دو حزب در جنگها جانشان را از دست می‌دهند.