ه.پ.گ مشخصات ۷ گریلای جانباخته را اعلام کرد

ه.پ.گ مشخصات ۷ گریلای راه آزادی را که در بمباران جنگنده‌های دولت اشغالگر ترک در روزهای٩، ١٠ و ١٢ آوریل به شهادت رسیده بودند منتشر کرد

مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان- ه.پ.گ در بیانیه‌ای مشخصات ۷ گریلای راه آزادی را که در اثر بمباران‌های ارتش اشغالگر ترکیه در روزهای ٩، ١٠ و ١٢  آوریل/٢٠، ٢١ و ٢٣ فروردین جانباخته بودند را در بیانیه‌ای با افکار عمومی در میان گذاشت

متن بیانیه ه.پ.گ به این شرح است:

" از ابتدای سال ۲۰۱۹ دولت اشغالگر ترک حملات اشغالگرانه‌ی خود را افزایش داده و بمباران مناطق گریلایی را ادامه می‌دهد. در طی بمباران‌های روزهای ٩، ١٠ و ١٢ آوریل هفت تن از رفقایمان در مناطق حفاظتی مدیا به شهادت رسیدند.

 

رفقا چیاگر هایری جودی، فیراز خرزان، آگر پیزوت، کارکر انتقام، مونزور اَرک، شورش چیارش و شورش کردستان در مقطع گسترش مبارزات آزادی‌خواهی علیه حملات اشغالگری و قتل‌عام‌ها، به صفوف ما پیوستند و با عزم در مبارزه مشارکت نمودند.

 

رفقایمان با فداکاری در کوهستان‌های کردستان با نهادینه‌کردن معیارهای مبارز آپویی در شخصیت خویش سعی نمودند تا با روحیه‌ای فدایی در تمامی بخشهای مبارزه جای گیرند. رفقایمان با طی کردن آموزشهایی برای رسیدن به معیارهای گریلای معاصر و نوین تلاش کرده تا وظایفی خویش را به نحو احسن به انجام رسانند.

 

بر اساس دلسوزی خویش نسبت به یاد شهدا که عزمی نستوه را در مبارزات از خود نشان دادند، سوگند یاد می‌کنیم که مشی مبارزه در مقطع تازه را به موفقیت برسانیم. به خانواده محترم این رفقا و تمام خلق میهن‌دوست کردستان مراتب تسلیت خویش را اعلام می‌کنیم.

مشخصات شهدا به این شرح است:

   نام: هبون آتلی

   کد سازمانی: چیاگر هایری جودی

   محل تولد: آمد

   زمان و مکان شهادت:  ٩ آوریل ٢٠١٩/ مناطق دفاعی مدیا


   نام: فرهات گوکمن

   کد سازمانی: فیراز خرزان

   محل تولد: بدلیس

   زمان و مکان شهادت: ١٠ آوریل ٢٠١٩/ مناطق دفاعی مدیا


   نام: مهمت آرصلان

   کد سازمانی: آگر پیزوت

   محل تولد: شرنخ

   زمان و مکان شهادت:١٢ آوریل ٢٠١٩/ مناطق دفاعی مدیا


   نام: اُرهان اُزن

   کد سازمانی: کارکر انتقام

   محل تولد: آگری

   زمان و مکان شهادت: ١٢ آوریل ٢٠١٩/ مناطق دفاعی مدیا


   نام: بنیامین دومان

   کد سازمانی: مونزور اَرَک

   محل تولد: وان

   زمان و مکان شهادت: ١٢ آوریل ٢٠١٩/ مناطق دفاعی مدیا


   نام: آزاد یلماز

   کد سازمانی:  شورش چیارش

   محل تولد: ارزروم

   زمان و مکان شهادت: ١٢ آوریل ٢٠١٩/ مناطق دفاعی مدیا


   نام: مهمت آچکالین

   کد سازمانی: شورش کردستان

   محل تولد: موش

   زمان و مکان شهادت: ١٢ آوریل ٢٠١٨/ مناطق دفاعی مدیا