وزن او به ۴٨ کیلو کاهش یافته است اما با اصرار می‌گوید؛ حصر باید پایان یابد!

خانم ساگر خواهر وی اعلام کرد، "وضعیت آنها وخیم است اما آنها در ادامه‌ی اعتصاب خود پافشاری می‌کنند. باید بیشتر از اعتصاب کنندگان حمایت کنیم."

چتین ساگر زندان سیاسی کرد است که به زندان ابد محکوم شده است و اکنون در گروه L زندان آلانیا محبوس می‌باشد. وی در اعتصاب غذا به سر می‌برد و وزنش‌ به ۴٨ کیلو کاهش ‌یافته است. خانم ساگر خواهر وی اعلام کرد، "وضعیت آنها وخیم است اما آنها در ادامه‌ی اعتصاب خود پافشاری می‌کنند. باید بیشتر از اعتصاب کنندگان حمایت کنیم."

 

چتین ساگر ۴۹ سال سن دارد و در گروه L زندان آلانیا محبوس می‌باشد. وی به حبس ابد محکوم شده است. چتین از روز ۱ مارس ۲۰۱۹ /۱۰ اسفند ١٣٩٧ برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد دست به اعتصاب غذا زده است.

 

"به دلیل شناسنامه‌اش جداسازی را نپذیرفت"

ساگر در اصل اهل لیجه در استان آمد می‌باشد و ۴مین فرزند از میان ۷ فرزند خانواده‌اش است. در سنین کودکی در پی سیاست کوچ اجباری کردها از سوی رژیم ترکیه همراه خانواده‌ به آدانا مهاجرت کرده‌اند. وی دارای شخصیتی هوشیار و انسان دوست و حساس است.

 

"از کودکی و جوانی تاکنون در مقابل بی‌عدالتی ایستاده است"

خانم ساگر خواهر چتین اعلام کرد، چتین ساگر در رشته‌ی مدیریت اجتماعی دانشگاه تحصیل کرده است و به دلیل هویت کردی‌اش همیشه تحت فشار قرار گرفته است و همیشه وی را مورد تبعیض قرار می‌دادند. وی گفت، "چه زمانی که در دانشگاه بود و چه زمانی که سر کار می‌رفت بدون توجه به اینکه چه چیزی را از دست می‌دهد، اگر اشتباه و بی‌عدالتی می‌دید آن مکان را ترک میکرد و دست از آن کار می‌کشید. همیشه برای درست کردن نابرابری‌ و مسائل تلاش می‌کرد، اگر موفق به درست کردن آنها نمی‌شد آن مکان را ترک میکرد. زمانی که در دبیرستان بود گاه گاه دستگیر و شکنجه می‌شد اما هرگز زیر بار حرف زور نمی‌رفت و تسلیم نمی‌شد."

 

"بسیار ضعیف شده‌اند اما همچنان بر خواسته‌هایشان پافشاری می‌کنند"

ساگر علی‌رغم بیماری مدت ۹ سال است که زندانی می‌باشد. در این مدت در زندانهای اسکندرون و کورکوچولری آدانا بوده است و اکنون نیز به گروه L زندان آلانیا منتقل شده است.

 

خانم ساگر خواهر چتین چند روز پیش به ملاقات وی رفته است، وی اعلام کرد، زندانیان بسیار لاغر شده‌اند و وزن برادرش هم تا ۴٨ کیلو کاهش یافته است. وی زمانی که چتین را در زندان دیده است چتین به وی گفته، "حصر تنها بر اوجالان تحمیل نشده است بلکه به همه‌ی ما تحمیل شده است. به خلق کرد تحمیل شده است. تا حصر پایان نیابد به اعتصابمان ادامه خواهیم داد."

 

"باید از آنها پشتیبانی کنیم"

خانم ساگر اعلام کرد، چتین قبل از آنکه دست به اعتصاب غذا بزند گفته است،"زندانیان را در انزوای روانی و اجتماعی قرار می‌دهند و حقوق آنها را زیر پا می‌گذارند."

 

خانم ساگر همچنین اعلام کرد، "ما از این وضعیت نگران هستیم. ما نگران سلامتی همه‌ی دوستانمان هستیم. اگر این شرایط ادامه پیدا کند و حصر پایان نیابد، این شرایط راه را برای وارد آمدن لطمه‌ای بزرگ به زندانیان باز می‌کند. این تصمیم آنهاست، اما ما باید بیشتر از آنها حمایت کنیم".

 

خواهرِ چتین ساگر اعلام کرد، علی رغم این تصمیم و اصرار اما چتین بیمار است.اما با وجود بیماری تصمیم گرفت دست به اعتصاب غذا بزند و از ۱ مارس ۲۰۱۹ / ۱۰ اسفند به اعتصاب غذای سرتاسری زندانیان پیوست.

 

وی همچنین اعلام کرد، "وزن برادرم به ۴٨ کیلو کاهش یافته است. خواست من از خانواده‌ی زندانیان این است که از آنها حمایت کنند. از خلقمان می‌خواهم تا از اعتصابها حمایت کنند و گردهمایی‌ها و اعتراضات خود را گسترش دهند. ما در انجام فعالیتهای حمایتی از آنها عقب هستیم. پشتیبانیهای کمی از طرف جوامع دمکراتیک و سیاستمداران دیده می‌شود. باید اعتصاب غذاها به موضوع روز تبدیل شود. ما خواستار انجام اقدامی جدی در این راستا هستیم. مسئله‌ی ما مسئله‌ی این کشور است و باید این گونه به مسائل نگریسته شود."