١٩۶ روز اعتصاب غذای لیلا گووَن در محکومیت حصر عبدالله اوجالان

در حالی که اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت لیلا گوون ١٩۶ روز را پشت سر می‌گذارد، ١۵ زندانی سیاسی از ٣٠ آوریل و ١۵ زندانی دیگر از ١٠ مه در همبستگی با اعتصابگران غذا به روزه مرگ دست زد‌‌ه‌اند

  لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جوامع دمکراتیک و پارلمانتار جولمرگ ه.د.پ برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد در ١٩۶مین روز اعتصاب غذای نامحدود و بازگشت ناپذیر است. ١۵ زندانی سیاسی از ٣٠ آوریل  و ١۵ زندانی دیگر از ١٠ مه در همبستگی با اعتصابگران غذا به روزه مرگ دست زد‌‌ه‌اند.

  مقاومت اعتصاب غذا که با پیشاهنگی لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جوامع دمکراتیک با هدف پایان دادن به حصر و انزوای عبدالله اوجالان در ۸ نوامبر ۲۰۱۸/ ١٧ آبان ١٣٩٧ آغاز گردید در کردستان و دیگر کشورها هر روز گسترده‌تر شده و ادامه دارد.

  اعتصاب غذای لیلا گوون ۱٩۶ روز است که ادامه دارد. ناصر یاغز عضو حزب دمکراتیک خلق‌ها با همین هدف در دفتر این حزب در هولیر در ١٨٣مین روز اعتصاب غذاست. اعتصاب غذای زندانیان پرونده پ.ک.ک و پاژک در ١۵٨مین روز خود است. از اول مارس هم هزاران زندانی پرونده پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های رژیم ترک به این اعتصاب پیوستند.

 

اعتصاب غذا در خارج از کردستان

  مقاومت ١۴ سیاستمدار و فعال کردستانی در استراسبورگ فرانسه در ١۵٧مین روز اعتصاب غذا همچنان به قوت خود باقی است. همچنین اعتصاب غذای ایمام شیش در گالر انگلستان هم در روز ١۵٧ ادامه دارد. یوسف ایبا در تورنتو در ١٣١مین روز، مصطفی توزاک در دویسبورگ در ١٣٠مین روز، حسین یلدز در ١٢۵مین روز، حسبی چاکجی در ١٢۴مین روز به اعتصاب غذا ادامه می‌دهند.

  علاوه بر استراسبورگ اعتصاب غذای شیار خلیل در نورنبرگ در ١١٧مین روز، جمال کوبانی و عمر باغدوز در ١١۴مین روز، شوان آغااُغلو و سلطان یگیت در وین اتریش در ١٠٩مین روز، محمد علی کوچر در ژنو مقابل مقر دفتر سازمان ملل در ٩٢مین روز ادامه دارد.

 

  اعتصاب غذای زندانیان سیاسی پرونده پ.ک.ک و پاژک

  اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با خواست پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان از ١۶ دسامبر ٢٠١٨ آغاز شد. گروه اول اعتصابگران امروز در ١۵٨مین روز اعتصاب بسر می‌برند. از اول مارس ٢٠١٩ هم دیگر زندانیان سیاسی پرونده پ.ک.ک و پاژک به اعتصاب گروه اول پیوستند. اعتصاب این گروه در ٨٣مین روز است.

 

روزه‌ی مرگ در زندانهای رژیم ترک

  روزه‌ی مرگ زندانیان سیاسی گروه اول ٢٣ روز و گروه دوم ١٣ روز را پشت‌سر گذاشت. از روز سه‌شنبه (٣٠ آوریل/ ١٠ اردیبهشت) ١۵ زندانی پرونده حزب کارگران کردستان و حزب آزادی زنان کردستان در زندان‌های رژیم اشغالگر ترکیه دست به روزه‌ی مرگ زده‌اند. زندانیانی که در اعتصاب غذای مرگ بسر می‌برند عبارتند از؛ نسرین آکگول، شکران آیدین، زوزان چیچک در زندان زنان باکرکوی؛ آردل چشمه و آیسل دوغان در زندان زنان گبزه؛ احمد آنیگی، اوزهان جیهان، ودات اوزگار، احسان بولوت و ارول چلیک در زندان فوق امنیتی وان؛ ارگین آخان، انور دورماز، احمد توپکایا، آ. هالوک کاپلان و فرهاد تورگای در زندان گروه D شهر آمد.

  در دهمین روز از روزه مرگ، ١۵ زندانی دیگر پرونده پ.ک.ک و پاژک به گروه اول محلق شدند. اسامی زندانیانی که ١٠ ماه مه به روزه مرگ پیوسته‌اند به این شرح است: یاشار جیباش، محمد اینال، دیار آکدمیر، انگین کاهرمان در گروه ج زندان کاندرا، ابرهیم دوغان، احمد امین ارن، مصطفی تاشان در گروه ف زندان بولو؛ سنا افه، برهان شک، فیصل آتاک، شفیق کیهان در زندان پاتنوس؛ رشاد اُزدیل در شماره ١ زندان تکیرداغ؛ زکی بایهان، یلماز یلدز در شماره ٢ زندان تکیرداغ و سعید اُزتورک در زندان فوق امنیتی وان.

 

روزه مرگ در جنوب کردستان

  از ١۴ ماه مه مروان ممدوح اُزدمیر میهن‌دوست کردستانی در ساختمان مرکز کارگران مزپوتامیا در همبستگی با زندانیان سیاسی کردستان دست به روزه مرگ زده است. مروان امروز هشتمین روز روزه‌ی مرگ را پشت سر گذاشت.

 

اعتصاب غذا در کردستان

  فادیله توک ساکن در کمپ شهید رستم جودی (مخمور- جنوب کردستان) در ١٢۴مین روز به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهند. اعتصاب غذا در جنوب کردستان از سوی هریم محمود در ٨٨مین روز همچنان ادامه دارد.

  همچنین با همین هدف اعتصابگران زندانی که از زندان آزاد شده‌اند به اعتصاب غذا ادامه می‌دهند. سدات آرین در آکین در ١٣٨مین روز اعتصاب، غربت اکتیرن در دیرک در ١٢٧مین روز اعتصاب، سمرا آلکان در ازمیر در ١٣۶مین روز اعتصاب، احسان سنمش در استانبول در ٨۵مین روز اعتصاب غذا بسر می‌برند.

  همچنین درسیم داغ پارلمانتار ه.د.پ در ٨١مین روز اعتصاب غذاست. طیب تمل و مراد ساریساچ دو پارلمانتار دیگر ه.د.پ در ٧۶مین روز اعتصاب غذا هستند.

 

زندانیانی که در محکومیت حصر به اقدام فدایی دست زدند

  در محکومیت حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد ٧ زندانی سیاسی کردستان در زندان‌های رژیم ترک با هدف جلب افکار عمومی و رسوا نمودن رژیم نژادپرست ترکیه به اقدام فدایی دست زده و جانباخته‌اند.

  زولکوف گزن (٣٣ ساله) روز ١٧ مارس در زندان تکیرداغ، آیتن بچت (٢۴ ساله) روز ٢٣ مارس در زندان گبزه، زهرا ساغلم (٢٣ ساله) روز ٢۴ مارس در زندان اتلو، مدیا چنار (٢۴ ساله) روز ٢۵ مارس در زندان مردین با اقدام فدایی به شهادت رسیدند. همچنین یونجا آکیجی ٢٩ مارس در زندان زنان شاکران به اقدام فدایی دست زد و در ١ آوریل به شهادت رسید. سیراچ یوکسک در روز ٢ آوریل در زندان عثمانیه و ماحصوم پامای در ۵ آوریل در زندان فوق امنیتی خارپت با همین هدف طی اقدام فدایی به ‌شهادت رسیدند. همچنین میهن‌دوست کردستانی اُغور شاکار روز ٢٠ فوریه در شهر کرفیلد آلمان با هدف محکومیت حصر و انزوای اوجالان و همچنین اعتراض به سیاست‌های ضد دمکراتیک دولت آلمان علیه کردها خود را به آتش کشید و در ٢٢ مارس به شهادت رسید.