پایان اعتصاب غذای بشیر پیرماوانه، تداوم اعتصاب ۴ زندانی دیگر

روز یکشنبه ۲۷ مرداد بشیر پیر ماوانه زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان اورمیه به اعتصاب غذای خود پایان داد

   به نقل از هرانا، روز یکشنبه ۲۷ مرداد در پی موافقت مسئولین زندان اورمیه با درخواست آزادی مشروط بشیر پیرماوانه، این زندانی سیاسی کرد به اعتصاب خود پایان داد.

   بشیر پیرماوانه در اسفند ۹۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و با اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک به ۵ سال حبس محکوم شد.

​​​​​​​   وی از ۳۰م تیر ماه در اعتراض به عدم موافقت مسئولین زندان با آزادی مشروط وی دست به اعتصاب غذا زد که با موافقت مسئولین زندان حکم عفو مشروط وی به دادگاه ارسال شد و این زندانی سیاسی کرد به اعتصاب غذای خود پایان داد.

​​​​​​​   از سوی دیگر مصطفی سبزی زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان اورمیه همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه میدهد.

​​​​​​​   این زندانی توسط مسئولین زندان تهدید شده است در صورتی که به اعتصاب خود پایان ندهد به شهری دیگر تبعید خواهد شد.

​​​​​​​   مصطفی سبزی که از اول مرداد در اعتراض به عدم موافقت مسئولین زندان با انتقال وی به زندان ماکو دست به اعتصاب غذا زده است، به دلیل وخامت حالش از ۲۶ مرداد در بهداری زندان بستری میباشد.

​​​​​​​   گفته میشود به خانواده‌ی وی به صورت خارج از نوبت اجازه ی ملاقات با او داده شده تا وی را راضی کنند به اعتصاب خود پایان دهد اما این زندانی از ملاقات با خانواده‌اش امتناع کرده و همچنان به اعتصابش ادامه می‌دهد.

​​​​​​​   مصطفی سبزی در خرداد ۹۳ بازداشت و با اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

​​​​​​​   رحمی تورگوت، قادر سلیمی و کامران درویشی سه زندانی سیاسی امنیتی کرد دیگر محبوس در زندان اورمیه هستند که آنها نیز همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهند.