پروین بولدان: ترکیه از ادرنه تا جولمرگ نیازمند صلح است

پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها اظهار داشت که ما  با تظاهر کنندگان راهپیمایی برای دمکراسی در ادرنه ملاقات کرده‌ایم. آنچه که اکنون ترکیه نیازمند آن است نیاز ترکیه به صلح از ادرنه تا جولمرگ است.

راهپیمایی دمکراسی علیه کودتا که از سوی حزب دمکراتیک خلق‌ها سازماندهی شده است و از ادرنه تا جولمرگ را پوشش داده است امروز وارد سومین روز خود شده است. این راهپیمایی در مسیر ادرنه، از استانبول آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها و هیاتی از خلق در چارچوب دیدار با تظاهر کنندگان به ملاقات اعضای حزب رنج پرداختند. سزای تمللی نماینده مجلس و فاطمه کورتولان عضو حزب دمکراتیک خلق‌ها و عایشه اردم نیز در این دیدار حضور داشتند. این دیدار در دفتر مرکزی حزب رنج در باکرکوی انجام شد. سلما گورکان دبیر کل این حزب و معاون دبیر کل، عبدالله لونت توزل و ریاست این حزب در استانبول، از هیات حزب دمکراتیک خلق‌ها استقبال کردند.

همراه و همگام با حزب دمکراتیک خلق‌ها هستیم

بعد از گفتگوهای  عمومی، بیانیه مشترک قرائت شد. دبیرکل حزب رنج سلما گورکان با اشاره به راهپیمایی حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام نمود که راهپیمایی برای دمکراسی بسیار مهم بوده و آنها به عنوان یک حزب در این فرایند با حزب دمکراتیک خلق‌ها همگام و همراه خواهند بود. گورکان در ادامه افزود که فشارها علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها به دلیل عدم حل مسئله کورد  ادامه یافته و حملات علیه این حزب به معنای حمله به تمایم نیروهای دمکراسیخواه در ترکیه است. گورگان در ادامه افزود: مطالباتی که در راهپیمایی دمکراتیک مطرح شده‌اند راه را برای دمکراتیک شدن ترکیه هموار می‌کند.

بولدان: ما پیامهای مهمی را ارسال کرده‌ایم

پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز اظهار داشت که ترکیه از ادرنه گرفته تا جولمرگ نیامند صلح و آزادی بوده و حزب آنها در برخی شهرهای نمادین پیامهای مهمی را ارسال کرده‌اند. بولدان در این رابطه خاطرنشان ساخت که راهپیمایی آنان در هر دو شهر مهم بوده و پیام‌های صادر شده از آنان اراده سیاسی و مطالبه خلق به شمار رفته و خواسته‌اند تا از طریق این راهپیمایی‌ها هوای تازه‌ای را ایجاد کرده و مبارزه خود را مجددا آغاز کنند. بولدان در سخنان خود خاطرنشان ساخت که حاکمیتی که ترکیه را رهبری می‌کند غیر از صدای خود تحمل شنیدن هیچ صدای دیگری را نداشته و حضور اپوزیسیون را بر نمی‌تابد و درصدد است تمامی جامعه را به سکوت وادارد. در همین رابطه بولدان اظهار داشت که مرحله‌ای که اکنون ترکیه در آن قرار دارد، مرحله حساسی بوده و تا زمانیکه صلح در این جغرافیا محقق نشود، هیچ مشکلی حل نمی‌شود.

پاسخ به حملات صورت گرفته علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها

بولدان پاسخ حملات حاکمیت به حزب دمکراتیک خلق‌ها را نیز داده و اظهار داشت: راهپیمایی ما برای دمکراسی در تمامی کانال‌های خبری و شبکه‌های تلویزیونی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. گفته می‌شود که هدف این راهپیمایی تحریک خلق است. روز گذشته روزنامه‌نگاری گفته است که حزب دمکراتیک خلق‌ها گفته است که چیزی به اسم حزب دمکراتیک خلق‌ها و مسئله کورد وجود ندارد. ما این زمینه و این ذهنیت را به خوبی می‌شناسیم. ٩٠ سال است که این ذهنیت به هیچ نتیجه‌ای دست نیافته است. آنها حزب دمکراتیک خلق‌ها را تنها بر صفحه تلویزیونهایشان می‌بینند. اما اگر آشتی و صلح در این کشور نهادینه شود تنها از طریق حزب دمکراتیک خلق‌ها این مهم تحقق می‌یابد. اگر در این کشور راه حلی پیدا شود، حزب دمکراتیک خلق‌ها این راه حل را ایجاد می‌کند. در این کشور یک حزب به تنهایی در مقابل تمامی فشارها ایستادگی کرده و این حزب حزب دمکراتیک خلق‌هاست.