پروین بولدان: هدف از این راهپیمایی دست‌یابی به صلح، دمکراسی و عدالت است

در این سخنرانی بولدان اظهار داشت که امروز در انکارا بیانیه این حزب منتشر شده و این بیانیه نشان دهنده مسیر طولانی است. در قفای این راهپیمایی، صلح، دمکراسی و عدالت قرار دارد.

پروین بولدان ریاست مشترک حزب  دمکراتیک خلق‌ها در چارچوب کارزار راهپیمایی دمکراتیک در مقابله با کودتا در سلطان بیگ سخنرانی کرد. در این سخنرانی بولدان اظهار داشت که امروز در انکارا بیانیه این حزب منتشر شده و این بیانیه نشان دهنده مسیر طولانی است. در قفای این راهپیمایی، صلح، دمکراسی و عدالت قرار دارد.

تلاشها و مبارزات حزب دمکراتیک خلق‌ها علیه کودتاهای پی در پی رژیم ترکیه با راهپیمایی دمکراسی ادامه دارد. این راهپیمایی در محور ادرنه و استانبول روز گذشته نیز از سوی زنان ادامه داشت. در این راهپیمایی ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در محله سلطان بیک استانبول سخنرانی کرد. بولدان با این گفته که فاشیسم نمی‌تواند در مقابل ما مانع ایجاد کند و پیوند ما را با خلقمان قطع کند، در مقابل واکنش‌های چند روز حاکمیت موضع گرفت.

بولدان در این رابطه اعلام نمود که علیرغم تمامی محدودیتها خلق با ما همراهی داشته و به هیچ نحوی نمی‌توانند مانع از راهپیمایی‌های حزب دمکراتیک خلق‌ها شوند. ما در این کشور خواستار صلح، دمکراسی و آزادی و عدالت هستیم. ما حافظ عدالت و دمکراسی و آشتی هستیم.

بولدان در بخش دیگری از سخنان خود افزود که آن‌ها به سوی زندان کادرنه نیز راهپیمایی کرده و با اشاره به اسامی زنان سیاستمدار و شهرداران دستگیر شده گفت: سیاستمداران زندانی ما، نمایندگان ما، شهرداران ما به شیوه‌ای غیر عادلانه دستگیر و زندانی شده‌اند و اراده ان‌ها غصب شده است. ما علیه این بی‌عدالتی‌ها در خیابان هستیم. این راهپیمایی ما در نهایت به نتایج خود دست می‌یابد. تا زمانیکه رفقای ما در زندان بوده و آزاد نشوند، این راهپیمایی‌ها ادامه می‌یابند.

بولدان در خاتمه سخنان خود گفت فردا نیز این راهپیمایی در آنکارا ادامه یافته و سپس بیانیه این راهپیمایی‌ها قرائت می‌شود. ما راهپیمایی خود را با اقدامات گوناگون دیگری ادامه می‌دهیم. هدف از این راهپیمایی دست یابی به صلح، دمکراسی و عدالت است.