پلیس آلمان با ضرب و شتم یک اعتصاب کننده را دستگیر کرد

​​​​​​​پلاتفورم 'زندگی علیه حصر' با هدف محکوم نمودن حصر اوجالان دیروز در شهر کلن آلمان راهپیمایی و میتینگی ترتیب داد. مصطفی توزاک یکی از مقاومتگران اعتصاب کننده توسط پلیس آلمان با اقدام به ضرب و شتم دستگیر شد

پلیس عکس عبدالله اوجالان بر روی لباس توزاک را بهانه قرار داد و به او حمله کرد. سپس توزاک با رای دادگاه آزاد شد و در میتینگ شرکت نمود و به سخنرانی پرداخت.

 

پس از این فعالیت، مصطفی توزاک به شهر دیسبورگ بازگشت و به اعتصاب غذای خود ادامه داد. پزشکان معاینات لازم را انجام دادند. بر روی جسم وی آثار ضرب و شتم پلیس دیده می‌شود.

 

رفتار پلیس آلمان با اعتصاب کننده‌ای که ۴۹ روز است در اعتصاب غذای نامحدود به سر می‌برد، اعمال پلیس ترکیه را یادآور می‌شود. توزاک اعلام کرد، در مقابل این رفتار خشونت بار و غیر انسانی شکایتی در دادگاه تنظیم خواهد کرد.