پیام اوجالان: برای چاره‌یابی آماده‌ام

کانون وکلای سده بیانیه‌ای را در رابطه‌ با تازه‌ترین ملاقات رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان با وکلایش منتشر کرد.

   برپایه‌ی بیانیه کانون وکلای سده متن پیام عبدالله اوجالان به این شرح است: "سعی دارم برای کردها جایی و جایگاهی درست کنم، (جایگاهی بیابم)، ظرف یک هفته می‌توانم وضعیت و احتمال درگیری را از میان بردارم. من میتوانم [مسئله] را حل کنم، به خودم اعتماد دارم و برای حل مسئله آماده هستم، اما دولت و صاحبان خرد دولتی نیز باید مقتضیات لازمه را بجای بیاورند."

بیانیه‌ی منتشر شده از سوی کانون وکلای سده بدین شرح است:
   "روز ۷ آگوست ۲۰۱۹/ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۸ با موکل خویش آقای عبدالله اوجالان دیدار کردیم. در طی دیدار با آقای اوجالان مباحثی اساسی مورد بحث قرار گرفتند از جمله؛ پیشرفت‌های تاریخی روابط میان کرد- ترک، وضعیت جنگ و تنش‌ها بود.

   [عبدالله اوجالان] روابط کرد – ترک از مقطع خلات [یکی از بخش‌‌های استان بدلیس] و ملازگرد [محلی در شمال کردستان] تا به تصویب قانون اساسی در ۱۹۲۱ را مورد ارزیابی قرار داد و اظهار نمود، بایستی همه‌ی طرفها با مد نظر قرار دادن این مراحل عمل نمایند. خواه کمالیست، خواه نئو عثمانی هر دو رویکرد نیز بایستی با توجه به تاریخ و روابط مابین کرد – ترک به شیوه‌ای صحیح موضعی مثبت اخذ نمایند.

   همه بدانند پافشاری بر جنگ نتایجی سنگین را در پی خواهد داشت
   آقای اوجالان نگرانی خویش را در رابطه با پافشاری بر سیاست جنگ‌افروزی و افزایش تنش‌ ابراز کرد. با اشاره به زیان‌های انسانی، سیاسی و اقتصادی در چهل سال گذشته اظهار داشت، همه باید ببینند که ابرام بر این سیاست‌ها در منطقه نتایج مخرب‌تری را به همراه خواهد داشت.

   تلاش‌های دمکراتیک ایشان از زمان [تورگوت] اوزال تاکنون با خرابکاری نیروهای کنترا گریلا (ضد گریلا) مواجه شده است؛ اکنون نیروهای مخرب [ضد چاره‌یابی] برای نیل به همان هدف [جریان کنتراگریلا] پتانسل ایجاد جنگ و تشدید تنش‌ها را دارا می‌باشند.

   گفته‌ی اوزال در سال ۱۹۹۳ مبنی بر اینکه "با جنگ راه‌حلی ممکن نخواهد بود" را خاطر نشان ساخت و اظهار نمود،  علی‌رغم دفاع از وقایع آن برهه امروزه عزم راسخ اوزال را نشان می‌دهد. اراده‌ای که مورد بازخواست قرار می‌دهد وجود دارد.

   کردها دارای جایگاه حقوقی [همچون یک خلق] خواهند بود یا نه؟
   آقای اوجالان تلاش وافری را صرف تحلیل و ارزیابی مرحله ایجاد دولت و ذهنیت دولت نموده و اعلام کرد: علیه تاریخ جعلی، ساختگی و کذبی که محصول ذهنیت شوونیستی است، با توجه به ارتباطات تاریخی میان کرد- ترک و حقایق تاریخی خواستار فراهم کردن جایگاهی برای کردها هستم. در این چهارچوب کردها هیچ لزومی به دولت ندارند؛ اما پرسش "آیا کردها دارای جایگاه حقوقی خواهند بود یا نه؟" را طرح کردند. طی چهل سال گذشته همواره در جستجوی زندگی آزاد، انسان آزاد و جامعه‌ی آزاد تلاش نموده و اعلام کرد، در حال تکوین ذهنیت کردها است.

   حصر ٢٠ ساله با جنگ کنونی مرتبط است
   آقای اوجالان اعلام کرد، از زمان اوزال تاکنون جستجو برای صلح و دمکراسی ادامه دارد. آقای اوجالان اظهار داشت، حصر ۲۰ ساله علیه ایشان با درگیری‌های کنونی رابطه دارند. همچنین اعلام داشتند، به درازای ۲۰ سال علی‌رغم تمامی مصائب بر خط‌ آشتی مقاومت کرده و پاسخی شایسته برای آن بوده است.

   اوجالان اظهار کرد، : "سعی دارم برای کردها جایی و جایگاهی درست کنم، (جایگاهی بیابم)، ظرف یک هفته می‌توانم وضعیت و احتمال درگیری را از میان بردارم. من میتوانم [مسئله] را حل کنم، به خودم اعتماد دارم و برای حل مسئله آماده هستم، اما دولت و صاحبان خرد دولتی نیز باید مقتضیات لازمه را بجای بیاورند."

   همزمان به مناسبت عید [قربان] به تمامی خلقمان که در مبارزات صلح و دمکراسی جای گرفته و در این راستا متحمل رنج شده‌اند درود فرستاد و عید آنان را تبریک گفت. به زندانیان درودهای ویژه‌‌ی خویش را پیشکش نمود.