چیاکو: هر کسی انتخابات ایران را بایکوت نکند، به رژیم مشروعیت می‌بخشد

عضو شورای اجرایی کودار اهون چیاکو اعلام کرد که باید انتخابات بایکوت شود در غیر این صورت رژیم به مشروعیت دست خواهد یافت.

٢ اسفند/ ۲۱ فوریه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران برگزار می‌شود. همه‌ی جنبش‌ها، احزاب و سازمانها در ایران از مردم خواسته‌اند که انتخابات را تحریم کنند. پژاک و کودار نیز آنرا بایکوت کردند.

انتخابات دمکراتیک نیست

اهون چیاکو عضو شورای اجرایی کودار اعلام کرد، انتخابات دمکراتیک نیست و به همین دلیل از خلقمان می‌خواهیم تا در آن شرکت نکنند. چیاکو گفت ؛"در ایران رژیمی مستبد و تک‌پرست در رأس قدرت است. تکلیف تمامی نهادهایی که حتی با انتخابات تعیین می‌شوند در دست ولایت فقیه است، همه چیز برای منافع ولایت فقیه است. انتخابات نیز با همین منظور انجام می‌شود.

انتخابات در ایران و در همه‌ی انتخاباتهای دولت- ملتها هرگز دمکراتیک نبوده است. دمکراسی این است که خلق خود سرنوشت خود را تعیین کند و خود را اداره نماید. در خاورمیانه همه‌ی انتخاباتها صوری و نمایشی است. در کل خاورمیانه نیز انتخابات در ایران از همه جا نمایشی‌تر میباشد."

نامزدها قبل از انتخابات، انتخاب می‌شوند

چیاکو در ادامه گفت، نامزدها در پارلمان قبل از انتخابات، انتخاب می‌شوند. او گفت" نامزدهای مجلس با فرم تأیید صلاحیت باید اثبات کنند که خدمتگزار ولایت فقیه هستند. همچنین نهادی به عنوان شورای نگهبان قانون اساسی وجود دارد. باید این شورا نامزدها را تعیین صلاحیت کند و بپذیرد. یعنی آنها قبل از آنکه نامزدها را به مردم معرفی کنند، خود باید آنها را انتخاب کنند. همین امر خود نشان دهنده‌ی آن است که این انتخابات دمکراتیک نیست.

ایران چه در داخل و چه در خارج مشروعیت خود را از دست داده است و هدف آنها این است که مشروعیت خود را یک بار دیگر بدست آورد. در قرن ٢١ هنوز هم خلق‌های ساکن در ایران تحت آسمیلاسیون قرار دارند. در ایران خلق‌های متفاوتی وجود دارند. هویت و وجود آنها نیز به شدت تحت فشار است. قانون ایران قانون شریعت‌گراست. بیشتر در ایران زنان با موانع مختلف مواجه هستند. در ایران فقر، گرسنگی و بیکار بیداد میکند."

نباید هیچ کس پای صندوق‌ها برود

چیاکو از همه خواست انتخابات را بایکوت کنند و گفت؛" انتخابات نمایشی از سوی حکومت است. چون هیچ منفعتی برای مردم ندارد باید آنرا بایکوت کنند. نباید مردم پای صندوقها بروند رژیم با تعداد شرکت کنندگان در انتخابات میخواهد در سطح بین المللی نشان دهد که مشروعیت دارد. باید با تحریم انتخابات این نقشه ی رژیم را خنثی کرد. باید مخالفان و جنبشهای انقلابی باید در این زمینه پیشاهنگ باشند. باید این حرکت را سازماندهی کنند. در ایران همه‌ی نیروهای مخالف اعلام کردند که باید انتخابات را تحریم کرد. در حقیقت این جنبشها  باید با همکاری هم این کار را انجام دهند و به پیش برند. باید موضع‌گیری خود را در مقابل انتخابات به صورت مشترک اعلام کنند و برنامه ریزی مشترکی انجام دهند. اما این کار انجام نشده است و این چند دستگی به نفع رژیم است."