کسبه خشمگین بازارچه گلشهر با ماموران ضد شورش درگیرشدند

بامداد امروز بدنبال آتش سوزی بازارچه گلشهر کرج، کسبه و دکه داران مال باخته ای که  شهرداری را  مقصر این آتش سوزی می دانند دست به تظاهرات زدند و با ماموران ضد شورش درگیرشدند.

بامداد امروز بدنبال آتش سوزی بازارچه گلشهر کرج، کسبه و دکه داران مال باخته ای که  شهرداری را  مقصر این آتش سوزی می دانند دست به تظاهرات زدند و با ماموران ضد شورش درگیرشدند.

بازارچه گلشهر کرج ساعت ۶ صبح  امروز در یک آتش سوزی مشکوک طعمه حریق شد و به سرعت در آتش سوخت. بدنبال این حادثه مغاره داران که اول صبح با معازه های سوخته مواجه شدند اقدام به اعتراض کردند. بە گفته رئیس آتش نشانی کرج حادثه آتش سوزی دو مصدوم بە همراە داشته است.

برخی از مغازه داران می گویند شهرداری از مدتها پیش آنها را تحت فشار گذاشته بود که این بازارچه را تخلیه کنند اما اکثر مغازه داران جوانهایی بودند که از فرط بیکاری در این بازارچه کاسبی می کردند و امکان دیگری برای کسب درآمد نداشتند.

 

بنابر گزارش ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی دسته های بزرگتری ازمردم به اعتراض کنندگان پیوسته اند و درگیرهایی با ماموران ضد شورش روی داده است.