کموناران انقلابی/ نیروهای آزادیبخش متحد: رفقا گُزه آلتونز و آیدین شهید شدند

د.ک.پ/ب.او.گ اعلام کردند که عضو موسس آنها گُزه آلتونز و دیگر عضو آنها یاسین آیدین شهید شدند.

حزب کموناران انقلابی/ نیروهای آزادیبخش متحد (د.ک.پ/ب.او.گ) به مناسبت شهادت دو مبارزشان در مقاومت شرف شمال سوریه بیانیه‌ای منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است که عضو کمیته‌ی مرکزی حزب کمونارهای انقلابی/ نیروهای آزادیبخش متحد گُزه آلتونز و مبارز دیگر آنها یاسین آیدین در حملات دولت اشغالگر ترکیه علیه روژاوا به کاروان شهدا پیوسته‌اند.

د.ک.پ/ب.او.گ در این بیانیه درخواست نمود تا مقاومت علیه اشغالگری و فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ مستحکم‌تر و گسترده‌تر شود. "ما به اشغالگران، تبهکاران و فاشیسم اجازه نمی‌دهیم. علیه استعمارگری که می‌خواهد خاک روژاوا را اشغال کند ما در کلانشهرهای ترکیه به همراه خلق‌های تحت ستم جنگ انقلابی متحد و اینترناسیونالیست را به انجام می‌رسانیم."

مشخصات دو مبارز شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: گُزه آلتونز

   کد سازمانی: آینور آدا

   محل و زمان تولد: ادرنه / ٣١ مه ١٩٩۴

   زمان و مکان شهادت: ۶ نوامبر ٢٠١٩/ تل تمر


   نام و نام خانوادگی: یاسین آیدین

   کد سازمانی: ایمران فرتنا

   محل و زمان تولد: ارزروم/ ١۵ ژوئیه ١٩٩۵

   زمان و مکان شهادت: ۶ نوامبر ٢٠١٩/ تل تمر