یا شهروندان داعشی خود را تحویل می‌گیرند یا تبهکاران را به دست حقوق می‌سپاریم!

نیروهای سوریه دمکراتیک پس از پایان دادن به لوث داعش در مناطق شمال- شرق سوریه بیش از ٧٢ هزار نفر از اعضای این گروه را بازداشت کردند. این تعداد داعشی و خانواده‌های آنان تبعه بیش از ۵۴ کشور می‌باشند. اکنون سرنوشت این تبهکاران مورد گفتگو قرار گرفته است.

دکتر عبدالکریم عمر ریاست مشترک مرکز روابط خارجی خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در مصاحبه با خبرگزاری فرات اعلام کرد که آنها دو روز پس از پیروی نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک در دیرالزور کمیسیونی را تشکیل داده و دیدارهایی را با نمایندگان کشورهای ائتلاف ضد داعش آغاز کرده‌اند. به گفته دکتر عبدالکریم عمر هدف اولیه آنها محاکمه اعضای بازداشت شده داعش در دادگاهی بین‌المللی است.

 

رییس مشترک کمیته روابط خارجی خودمدیریتی شمال و شرق سوریه با یادآوری اینکه مبارزه علیه داعش و هوشمندی آن در آغاز راه خود است افزود:" ٢٣ مارس/ ٣ فروردین برای ما و همه‌ی جهانیان روزی تاریخی است، نیروهای ق.س.د به وجود نظامی داعش پایان دادند. اما اما مبارزات ما به پایان نرسیده است. در مرحله پایانی بیش از ۶ هزار تبهکار داعش خود بازداشت شدند و تعداد زنها و کودکان هم بیشتر از تعداد تبهکاران است. اکنون دهها هزار عضو این گروهک تبهکار که از ۵۴ کشور جهان خود را به داعش رسانده بودند تحت کنترل نیروهای ما قرار دارند."

 

"تهدیدی بزرگ برای آینده‌ی همه هستند"

عبدالکریم عمر می‌افزاید:"مناطق ما مورد تهدید قرار دارند و وجود [این تعداد] اسرای داعش [در چنین منطقه‌ای] خود خطری بزرگ محسوب می‌شود. تهدیدهای بسیاری از جمله توسط ترکیه متوجه مناطق ما هستند.  اگر در حملات علیه ما این اسرا فرصت فرار یابند، برای ما و همه‌ی جهان خطری بزرگ محسوب می‌گردند. از سویی دیگر فرزاندان بیش از هشت سال آنان در کمپ‌هایی با نام أشبالی الخلیفه (آیندگان خلیفه) آموزش‌های ایدئولوژیک و نظامی دیده‌اند و در آینده آنها به خطری بزرگ مبدل می‌گردند. اگر این کودکان تحت آموزش‌های بازپروری قرار نگیرند تهدیدهای جدی را در آینده با خود به همراه خواهند آورد."

 

"هیچ کشوری خواهان گرفتن شهروندان خویش نیست"

عمر با بیان اینکه کشورهایی که شهروندانش به داعش ملحق شده‌اند خواهان استرداد آنها نیستند افزود: "هنوز هم هیچ کشوری بویژه کشورهای اروپایی خواستار تحویل گرفتن شهروندان داعشی خود نیستند و ما این موضوع را صحیح نمی‌بینیم. این تبهکاران پس از دست زدن به جنایت‌های برزگ، غارت، تخریب و کشتار جمعی در سرزمین ما توسط مبارزانمان بازداشت شده‌اند. جایی که در آن دست به جنایت زده‌اند اینجاست. بنابراین باید آنان در سرزمینی که در آن به جنایت دست زده‌اند مورد حسابرسی قرار گیرند."

 

"شورای عدالت فعالیت خود را آغاز کرده است"

عمر از تشکیل کمیته‌ای در روز ٢۵ مارس/۵ فروردین توسط خودمدیریتی شمال و شرق سوریه برای محاکمه  اعضای داعش در دادگاهی بین‌المللی سخن به میان آورد.  به گفته وی در آغاز با نمایندگانی از ائتلاف بین‌المللی ضد داعش که شهروندانشان در این گروه بوده‌اند گفتگو صورت گرفته و افزود:"همچنین شوراهای عدالت ما بر مبنای قوانین شمال-شرق سوریه فعالیت‌ نموده‌اند. ما آنها را در اینجا مورد حسابرسی قرار می‌دهیم زیرا مسئله در اینجا باید حل گردد."

 

"دو راه پیش‌ رو داریم"

عمر خاطرنشان کرد که دو راه پیش روی آنان قرار دارد و افزود:"یا اینکه کشورهایی که شهروندانش عضو داعشند آنها را تحویل گیرد که تا کنون هیچ کشوری خواهان استرداد آنها نیست، یا اینکه در اینجا [شمال-شرق سوریه] این تبهکاران دادگاهی شوند. مرحله بازپروری کودکان و زنان این تبهکاران هم اینجا خواهد بود. این امر به کمک بین‌المللی نیازمند است. مسئله بزرگتر از آن است که به نظر می‌آید. اگر جامعه بین‌الملل این دو راه را نپذیرد به آنان می‌گوییم که شما چه راه‌حلی سراغ دارید. ولی آنچنان که ما می‌دانیم آنها هیچ راه حل جداگانه‌ای هم ندارند."

 

"تروریست‌های تازه‌ای در حال آموزش هستند"

عمر با اشاره به اینکه خانواده اعضای داعش خود خطری بزرگ محسوب می‌گردند و در صورت ماندن آنان پیش خانواده‌هایشان 'تروریست‌های تازه‌ای آموزش خواهند دید' می‌افزاید: "آنچه که ما می‌گوییم برای تبهکاران داعشی صدق می‌کند. اما مسئله زنان وکودکان داعشی چیز دیگری است. زنانی که در میان داعش هویت خود از دست داده باشند همچون دیگر تبهکاران دادگاهی خواهند شد. اما برای زنان دیگر و کودکان مرحله بازآموزی و بازپروری لازم است. اگر چنین نکنیم بازگشت آنان به زندگی اجتماعی با معضل‌های فراوانی همراه خواهد بود و یا اینکه به تروریست‌های آتی که آموزش خواهند دید مبدل می‌شوند."

 

"مسئله‌ای بین‌المللی است"

دکتر عبدالکریم عمر رییس مشترک نهاد روابط خارجی خودمدیریتی شمال- شرق سوریه در خاتمه با تأکید بر اینکه مسئله مذکور 'مسئله‌ای بین‌المللی است' خاطرنشان کرد:"ما به تنهایی قادر به انجام این اقدامات نبوده و جامعه‌ی بین‌المللی باید به ما کمک کند. زیرا [این تبهکاران] شهروندان کشورهای دیگرند. کودکانی وجود دارند که پدر و مادر خود از دست داده‌اند و یا زنانی وجود دارند که دارای فرزندانی از کشورهای جداگانه هستند. برای مثال زنی وجود دارد که دارای ۵ فرزند هستند و پدر هر یک از این فرزندان شهروند کشوری جداگانه است. به این دلیل مسئله بین‌المللی است. تا به اکنون کشورهایی که ما با آنها دیدار داشته‌ایم، پاسخی قطعی در رد یا عدم پذیرش آن بیان نکرده‌اند. بعضی از این کشورها با دیدی مثبت به مسئله می‌نگرند. در حال حاضر این مسئله‌ای جدید بوده و دیدارهای ما ادامه خواهند داشت. بر این عقیده‌ایم که ما با یاری همدیگر این مسئله را حل نماییم، زیرا راه جداگانه‌ای وجود ندارد."