یک دادگاه آلمان حامل پرچم ی.پ.ژ را تبرئه کرد

  در کنفرانس امنیتی مونیخ یکی از راهپیمایانی که پرچم ی.پ.ژ را در دست داشت، تحت تعقیب قضایی آلمان قرار گرفت. دادگاه اکنون به تبرئه‌ی این جوان رای داد

  تحقیقات و بازجوییهای پلیس و دادستان عمومی منطقه‌ی باواریا در مورد فعالین کرد و آلمان به بهانه‌ی حمل تصاویر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و پرچمهای پ.ی.د و ی.پ.گ و ی.پ.ژ در گردهمایی‌ها و اعتراضات کردها ادامه دارد.

  یک فعال آلمانی که ساکن شهر نورنبرگ است در راهپیمایی محکومیت کنفرانس امنیتی مونیخ در ماه فوریه ۲۰۱٨ با هدف محکومیت حملات دولت ترک به عفرین، پرچم ی.پ.ژ را بلند کرده بود.

  دادستانی عمومی شهر مونیخ به اتهام "تبلیغ برای پ.ک.ک" پرونده‌ی تحقیقاتی برای این جوان گشوده بود. دیروز جلسه‌ی دادگاه در مورد این پرونده در دادگاه اداری مونیخ برگزار شد.

  دادستان عمومی درخواست نمود تا این جوان که نام وی فاش نشده است، به دلیل بلند کردن سنبلهای ممنوع، مجازات شود. یک مسئول وزارت کشور نیز به عنوان شاهد پرونده شهادت داد و در مورد دلایل ممنوعیت پرچمهای ی.پ.گ/ی.پ.ژ و پ.ی.د سخن گفت. وی گفت، این ۳ سازمان ممنوع نیستند اما برافراشتن سنبلهایشان ممنوع است.(؟!) رئیس دادگاه نیز از وی سوال کرد، "چرا پ.ی.د ممنوع نیست؟"

  وی نیز در جواب اعلام کرد، نمی‌خواهد در این مورد اطلاعات بیشتری ارائه بدهد. گفت در این مورد موضوعات گوناگون بسیاری وجود دارد.

  سپس مسئول وزارت کشور گفت، راهپیمایی علیه کنفرانس امنیتی مونیخ در میان "فعالیتهای سالیانه ی پ.ک.ک در آلمان" قرار ندارد. همچنین در آن راهپیمایی تصاویر اوجالان بلند نشده است و در مورد پ.ک.ک سخن گفته نشده است. به همین دلیل فقط صرف بلند کردن پرچم ی.پ.ژ جرم محسوب نمی‌شود.

  در نهایت این جوان بیگناه شناخته شد و دادگاه وی را تبرئه کرد.

کردهای ساکن آلمان سیاست‌های دولت این کشور علیه کردستانی‌های آزادیخواه را نژادپرستانه و در راستای اهداف دولت اردوغان می‌دانند.