جشن سالگرد تاسیس حزب دمکراتیک خلق‌ها: ه.د.پ نه هشت ساله بلکه هشت هزار ساله است

مدحت سنجار ریاست مشترک ه.د.پ در این رابطه اظهار داشت: ما هشتمین سالگرد تاسیس حزبمان را جشن می‌گیریم اما در صدها سال پیشینیه و ریشه داریم، حزب دمکراتیک خلق‌ها نه هشت ساله، بلکه هشت هزار ساله است.

با شرکت پروین بولدان و مدحت سنجار هشتمین سالگرد تاسیس حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) با برگزاری مراسمی در مرکز نمایشهای بوستانچی جشن گرفته شد. نمایندگان مجلس، رهبران حزب دمکراتیک خلق‌ها، نمایندگان سازمانهای مدنی اجتماعی و هزاران شهروند در این مراسم مشارکت داشتند. صحنه این مراسم با پرچم‌ها و نشان‌های حزب دمکراتیک خلق‌ها، پلاکاردهای کوردی و ترکی جلوه دیگری یافته بود. شهروندان با سر دادن شعار حمایتهای خود را از حزب دمکراتیک خلق‌ها نشان دادند.

سخنرانی افتتاحیه با هر دو زبان کوردی و ترکی انجام شد، بعد از آن نسبت به کسانی که جان خود را در مبارزه برای آزادی و دمکراسی از دست داده‌اند ادای احترام شد. سپس فیلمی مستند از مبارزه این حزب برای شرکت کنندگان به نمایش درآمد.

همچنین در این مراسم پیام صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، روسای مشترک پیشین این حزب و بسیاری از شخصیتهای دیگر قرائت شد. در این پیامها بر پیمان مبارزه با فاشیسم و گسترش مبارزه آزادیخواهانه و دمکراسی تاکید شده بود. کمال کلیچدار اوغلو دبیرکل حزب خلق جمهوری و اکرم ایمام اوغلو نیز با راسال پیامی سالگرد تاسیس این حزب را تبریک گفتند.

ایدیل اوغورلو سخنگوی کنگره دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.ک) نیز با ارائه سخنانی به مبارزه‌ای که آنها انجام می‌دهند اشاره کرده و اظهار داشت که با امید و اعتقاد این خط‌مشی را ادامه می‌دهند. بعد از سخنرانی وی، روسای مشترک این حزب در جایگاه قرار گرفته و به سخنرانی برای حاضران پرداختند. پرون بولدان در سخنرانی خود اظهار داشت تا زمانی که امید وجود داشته باشد حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز وجود دارد و مبارزه خود را بدون توقف ادامه می‌دهد.

مدحت سنجار نیز  با اشاره به مبارزه و مقاومت حزب دمکراتیک خلق‌ها اظهار داشت: اگر نام دیگر زندگی مقاومت باشد، نام مقاومت نیز حزب دمکراتیک خلق‌هاست. حزبمان هشت سال است که تاسیس شده است، اما در واقع حزب دمکراتیک خلق‌ها نه هشت ساله، بلکه ۸ هزار ساله است.