محمد اوجالان: درخواست از تمامی خلق‌ها، انزوا در حال تشدید است

محمد اوجالان برادر رهبر دربند خلق کورد با اشاره به ممنوعیت ملاقات وکلا با بردارش عبدالله اوجالان گفت: انزوا در حال تشدید است. ما از خلق درخواست می‌کنیم بنابه اقدامات غیر مشروع دولت لازم است خلق واکنش نشان داده و این اقدام را محکوم کنند.

روز بروز انزوای رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان در حال تشدید است. اخیرا طیق دستور مقامات دولت ملاقات با اوجالان به مدت ۶ ماه ممنوع شده است. برادر رهبر دربند خلق کورد، محمد اوجالان در این رابطه خاطرنشان ساخت که این تصمیم، تصمیمی کاملا سیاسی بوده و ملاقات با وی کاملا ممنوع شده است.

ما از حقوق قانونی خود استفاده کرده‌ایم

محمد اوجالان در سخنان خود اظهار داشت که انزوای تحمیلی بر برادرش از سال ۲۰۱۵ به رویه سیاسی انزوای بسیار سنگین تبدیل شده است. تا کنون هیچگاه چارچوب قانونی و حقوق دمکراتیک برای دیدار با وی رعایت نشده است. برادر اوجالان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت دستگیرشدن یک فرد منجر به از دست دادن حقوق دمکراتیک وی منجر نمی‌شود. این مسئله در حقوق جهانی و در قوانین ترکیه نیز موجود است. آخرین بار ما در ۲۷ آوریل توانستیم با وی دیدار داشته باشیم. در تمام مدت دستگیری و زندانی شدن وی نیز توانسته‌ایم فقط یکبار از طریق تلفن با وی تماسی ۲۵ دقیقه‌ای داشته باشیم. باید این نکته را درک کرد که سخنان رهبری برای خاورمیانه حایز اهمیت فراوان هستند.

مایل به نشان دادن حقایق نیستند

محمد اوجالان در بخش دیگری از سخنان خود افزود که بعد از روی دادن آتش‌سوزی در امرالی تردیدهای جامعه نسبت به مقاصد دولت افزایش یافتند، به همین دلیل اجازه دیدار با وی صادر شد که در جریان آن دیدار نیز در رابطه با حل مساله کورد سخنان مهمی را بر زبان آورد. محمد اوجالان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: رهبری، افکار خود را در رابطه با مسائل، صراحتا بر زبان می آورند. همچنین گفتگوی ما در ۲۷ آوریل نیز بسیار مهم بود. دولت نمی‌خواهد پیشنهاد رهبر را مبنی بر حل واقعی مسئله کورد به اجرا درآورد. واقعیت و حقیقت آن را از انظار مخفی می‌کند.

اوجالان همچنین خاطرنشان ساخت که از روزیکه برادرش دستگیر شده است تا کنون با احکام ممنوعیت ملاقات روبرو بوده است. اخیرا ملاقات وکلا و خانواده با وی به مدت ۶ ماه ممنوع شده است. در این زندان چهار نفر حضور دارند. در کدام ماده قانون اساسی اشاره شده است که می‌توان چنین حکمی را صادر کرد.

همکاری کمیسیون مبارزه با شکنجه در اعمال انزوا بر اوجالان

محمد اوجالان با اعتراض به کمیسیون مبارزه با شکنجه و گزارش سال ۲۰۱۹ کمیسیون مبارزه با شکنجه اتحادیه اروپا در رابطه با زندان امرالی نیز اظهار داشت: اعضای این کمیسیون شخصا و مستقیما شاهد انزوا و حصر تحمیلی بر امرالی بوده‌اند. اما در گزارش ارائه شده اظهار میهدارند که با مواردی از نقض حقوق بشر مواجه شده‌ایم. شکنجه روحی در این زندان پیگیری می‌شود. موارد بسیاری از نقض حقوق را در این زندان مشاهده می‌کنیم. پس این کمیسیون کجاست که این موارد را نمی‌بیند؟ مگر لال شده است؟ ترکیه در زندان امرالی هر اقدامی را مایل باشد انجام می‌دهد. چرا سکوت کرده‌اند؟ مگر همکار و شرکای ترکیه هستند؟ این اقدامات، این سکوت را قبول نداریم. از تمامی نهادهای اروپایی و سازمانهای حقوق بشری درخواست می‌کنیم که برای لغو ممنوعیت دیدار و ملاقاتها با ایشان به دولت ترکیه فشار وارد کنند. لازم است در این رابطه گام بردارند.

دولت خواستار حل مسئله نیست

محمد اوجالان در بخش دیگری از سخنان خود اشاره نمود که ممنوعیتها برای ملاقات و دیدار با بردارش کاملا سیاسی هستند. بزرگترین مسئله خاورمیانه، مسئله کورد است. بازیگر اصلی و عمده این مسئله نیز رهبر آپو است. دولت نمی‌خواهد که این مسئله حل شود. توجیه ممنوعیت دیدارها چیست؟ هیچ بهانه و دلیلی برای آن ندارند. دلیل آن صرفا مسئله کورد است. به منظور ممانعت از برداشتن هرگامی برای حل مسئله کورد مانع از انجام دیدارها می‌شوند. انزوا را تشدید می‌کنند. از خلق می‌خواهیم، در اینجا هیچ مسئله‌ای وجود ندارد که فاقد مشروعیت باشد. لازم است خلق اعتراض خود را نسبت به این مسئله ابراز کنند. لازم است همه از حقوق دمکراتیک و قانونی خود استفاده کنند.

دولت قوانین خود را تعلیق می‌کند

محمد اوجالان برادر رهبر دربند خلق کورد در رابطه با ممنوعیت ملاقات با برادرش بعد تماس تلفنی اظهار داشت:  بعد از این تماس تلفنی، ممنوعیتی ۶ ماهه را تحمیل کرده‌اند. اما جالب است که مدت ۲۲ سال است حق قانونی ما را برای برخورداری از تماس تلفنی تعلیق کرده‌اند. در اینجا تمامی درها را بسته‌اند و حقوق قانونی ما را تعلیق کرده‌اند. بعد از تماس تلفنی چند ماه قبل، اکنون حکمی را مبنی بر ممنوعیت ۶ ماه ملاقات با وی برقرار کرده‌اند. جالب است که دولت حتی قوانین خود را نیز تعلیق می‌کند. از تمامی خلق‌ها درخواست می‌کنیم. از حقوق قانونی خود برای لغو این حکم استفاده کنند. لازم است بدون اتلاف وقت با رهبری ملاقات صورت گیرد."