عرب‌های شنگال: نیروی بیگانه نمی‌خواهیم!

ساکنان عرب روستای مدیبان در حومه شنگال به نمایندگی از شورای این روستا اعلام کردند که اجازه نمی‌دهند نیروهای بیگانه وارد مناطق آنان شود

ساکنان روستای عرب‌نشین مدیبان در شنگال با گردهمایی در پارک شهید مام زگی شنگالی بیانیه‌ای را خطاب به افکار عمومی قرائت کردند.

در بیانیه‌ ساکنان مدیبان با یادآوری تفاهمنامه میان پ.د.ک و دولت عراق علیه مردم شنگال آمده است: ما به عنوان خلق عرب شنگال ورود هیچ نیروی بیگانه‌ای به مناطق خود را نمی‌پذیریم."